Sykefraværet går ned

21.09.2007: Sykefraværet går ned i alle sektorer i andre kvartal i år.

0

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er tilfreds med at sykefraværet for 2. kvartal 2007 er 2.7 prosent lavere enn det var i 2. kvartal 2006.

Sykefraværet er redusert fra 6,6 prosent i 2. kvartal 2006 til 6,5 for 2. kvartal 2007. Nedgangen gjelder alle sektorer.

Det er gjennom IA-avtalen gjort klart for å ta i bruk nye virkemidler.

Organisasjonene forventer og har tro på at den positive utviklingen med redusert fravær vil fortsette ved at virkemidlene blir enkelt tilgjengelig for IA-virksomhetene, og at IA-virksomhetene tar disse i bruk.

En forutsetning for et fortsatt godt og målrettet IA-arbeid i virksomhetene er at dette arbeidet prioriteres fra de som forvalter virkemidlene i avtalen, heter det i en felles uttalelse fra NHO, LO, KS, Unio, HSH, YS, Spekter og Akademikerne.