Scandic gjennomgår både vann og energi

CO²-utslippene skal ned 100 prosent innen 2025

0

Et delmål er at utslippene i 2011 skal være halvert sammenliknet med 1996.
 
Siden 1996 har Scandic systematisk jobbet med å redusere selskapets klimapåvirkning, og hittil er utslippene av fossil karbondioksid redusert med 30 %.
 
– Ingen bedrifter, uansett virksomhet, kan la være å ta ansvar for omverdenen. Vårt langsiktige arbeid gjør det mulig for Scandic å nå målet om halvert klimapåvirkning fra 1996 til 2011, sier Geir Lundkvist, adm.dir. Scandic Norge.
 
Ved hjelp av strategien «spar og bytt» har Scandic redusert sine fossile CO²-utslipp med 30 % fra 1996 til 2006.

Strategien bygger på helt å fase ut det fossile karbondioksidet, i stedet for å eksempelvis kompensere med utslippskvoter.

I praksis har dette hittil ført til opplæring av samtlige 5 700 medarbeidere med betydelige energibesparelser som følge av adferdsendring, og overgang til nærværsstyrt belysning, termostatstyrt oppvarming, bruk av fornybar energi, firmabiler med fornybare energikilder, vanneffektive kraner, dusjer og toaletter, økologisk mat, kildesortering på 23 000 hotellrom, overgang til vannkraftstrøm i Sverige og Norge, samt total utfasing av engangsemballasje.
 
– Det er et tøft mål, men fullt mulig å nå, sier Geir Lundkvist.

– For at vi skal klare det, kreves det at vi også i fremtiden lykkes med å påvirke partnere og andre aktører rundt oss, for eksempel at lokale fjernvarmeleverandører faser ut fossile energikilder og klimatilpasser seg mer.
 
Scandics miljøstatistikk
Etter 12 års målrettet miljøarbeid har Scandic effektivisert sin ressursbruk og holdt forbruket av energi og vann nede, samt minsket avfallsmengden.

Hver gjest som bodde en natt på Scandic i 2006 slapp ut 1,5 kg mindre kulldioksyd, bruker 35 liter mindre vann og etterlater seg 1 kg mindre usortert søppel enn for 10 år siden. Det viser Scandics nye sammenstilling av alle disse årenes miljøarbeid.

Sammenlignet med gjennomsnittlige miljøtall for norske hjem, bidrar en nordmann bedre til en bærekraftig verden ved å bo på et Scandic-hotell enn å bo hjemme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksempler på konkrete aktiviteter:
*
Nærværtstyrt belysning, lavenergilamper, termostatstyrt oppvarming, utdanning av alle ansatte. 
*Bytte til fornybare energikilder, miljøsertifiserte tjenestebiler, energibesparing.
*Ingen kraner står og renner, rask spyling i toaletter, vanneffektive kraner og dusjer.
*Søppelsortering for både gjester og medarbeider, gjenvinning.
*Fjerning av all engangsemballasje og erstattet disse med miljømerket vask, samt shampo i despenser, syltetøy og smør servert i skåler på frokosten.
 
For mer informasjon om Scandics bærekraftarbeid, besøk www.scandic-hotels.no/betterworld 

Foto:
Toppen – Illustrasjonsfoto fra Scandic.
Til høyre:Adm. direktør for Norge, Geir Lundkvist.