Rentestøtte for skolebygg må videreføres

08.11.07: Utdanningsforbundet mener at rentestøtte for skolebygg må videreføres. At regjeringen ikke foreslår å videreføre den rentefrie utlånsordningen til rehabilitering av blant annet skolebygg, er uholdbart, og dårlig inneklima går utover læringen mener forbundet.

0

Forfallet i norske skolebygg er stort, og det er et prekært behov både for rehabilitering og nybygging. – Dette har uten tvil store konsekvenser for læringsmiljøet til elevene. Mange elever føler seg uvel på grunn av dårlig inneklima, og det fører rett og slett til dårligere læring sier Ragnhild Lied I Utdanningsforbundet.

For perioden 2002 til 2009 ble det etablert en ordning med rentestøtte for skolebygg innen en tilsagnsramme på 15 mill. kr. Rammen allerede er brukt opp i 2007, over to år før perioden utløper. Dette var en nyttig og populær ordning, som førte til at tilsagnsrammen ble raskt utnyttet. – Rentestøtten skulle egentlig gå fram til 2009, men nå er den altså strøket av statsbudsjettet, og det er en alvorlig situasjon for de kommunene der det står igjen mye rehabilitering og behov for nybygg, sier Lied

Må videreføres
Det er sterkt uheldig at en i budsjettforslaget ikke viderefører investeringsrammen. Investeringsbehovet er fortsatt stort, ikke minst i videregående opplæring hvor elevtallene øker. Uten videreført ordning vil midler måtte tas fra driften, med ytterligere svekket lærertetthet som resultat.
Utdanningsforbundet ber om at komiteen utvider tilsagnsrammen slik at nye tilsagn kan gis for resten av 2007 samt for årene 2008 og 2009. En bør i tillegg åpne for forlengelse også ut over dette, om behovet skulle tilsi det.

Kilde: Utdanningsforbundet