Tor Sveine i Nordisk Energikontroll AS ønsker å gjøre kunder oppmerksom på hvilke fremtidige økonomisk ulemper overgangen til fjernvarme kan bety.

Prising av fjernvarme

– Et gufs av planøkonomi

0