Nye Varme og Bads ressurssenter tar form

05.11.07: Med den siste tids forandringer innad i Varme og Bad kjeden har det vært jobbet iherdig for å få på plass det nye teamet på ressurssenteret. Teamet vil få som hovedoppgave å skape et nytt, stort og spennende kjedekonsept som har kraft, kompetanse og vilje nok til å endre strukturen i bransjen.

0

Dette skal foregå i nært samarbeid med representanter fra kjedemedlemmene. Ressurspersonene som skal bidra til at kjeden blir den ledende i bransjen sitter på mye kjede- og markedskompetanse opplyser Varme og Bad i en pressemelding til VVS-forum.no.

Følgende personer utgjør den nye teamet og sitter på ressurssenteret:

• Aasmund Setsaas, tidligere Rørkjøp
• Anders Wang, tidligere Rørkjøp
• Ivar Heia, tidligere Rørkjøp
• Anne Marsteinstredet, tidligere Rørkjøp
• Per-Magne Nygaard, tidligere VVS+
• Rita Jønsberg, tidligere VVS+
• Åshild Holst Johnsen, tidligere Varme & Bad AS
• Eva M. Lande, tidligere Varme & Bad AS
• Knut Knutsen, tidligere Varme & Bad AS
• Esben Larsen, tidligere Varme & Bad
• Tor Inge Hauff, tidligere Varme & Bad
• Morten Boye Hansen, tidligere Varme & Bad
• Kristine Anda Olsen, tidligere Varme & Bad
• Laila Kambestad, tidligere Varme & Bad

I tillegg er Øystein Kjellsen ansatt som daglig leder for den nye kjeden.