Norske kabler til Danmarks største offshore vindmøllepark

01.10.2007: Nexans leverer undersjøiske kabler for mellomspenninger med tilbehør til Danmarks største offshore vindmøllepark, Horns Rev 2.

0

Energy A/S, Danmarks største energileverandør. Dette selskapet ble etablert i 2006 ved at seks danske energiverk slo seg sammen. Nexans skal levere totalt 70 km undersjøiske kraftkabler for mellomspenning (MV) til den danske offshore vindmøllefarmen Horns Rev 2, som skal bygges opp i løpet av de neste to årene.

Kablene vil koble sammen vindturbinene og koble dem til den sentrale offshore transformatorstasjonen, og vil ligge mellom 9 og 18 m under havoverflaten.

I tillegg til de undersjøiske MV-kablene med tre ulike diametre, skal Nexans også levere utstyr og installasjonstjenester. Kabler og utstyr blir produsert ved Nexans fabrikker i Hannover (Tyskland) og Halden (Norge). Leveringene vil starte i april 2008, mens installasjonsarbeidet starter i juni 2008. Prosjektet skal være fullført i løpet av sommeren 2009.

DONG Energy tildelte Nexans dette omfattende prosjektet basert på de positive erfaringene fra Horns Rev 1-prosjektet, der Nexans leverte og installerte alle undersjøiske kraftkabler. For Horns Rev 2, som i det forrige prosjektet, skal Nexans-gruppen også levere undersjøiske høyspentkabler (HV). Disse kobler sammen vindmølleparken og kobler den til det danske strømnettet på land (se pressemelding fra desember 2006).

Når prosjektet er fullført, vil Horns Rev 2 bestå av totalt 91 vindturbiner i 13 rekker med sju turbiner i hver rekke. Hver turbin leverer 2,3 MW, og total installert effekt er ca. 210 MW. Dette tilsvarer omtrent strømforbruket til 230 000 gjennomsnittlige tyske husholdninger (tre personer). Horns Rev 2 vil gi ytterligere 25 prosent mer strøm enn naboanlegget, Horns Rev 1, som er ca. 11 km unna.

Den nye vindmølleparken er plassert på en sandbanke ca. 27 km fra vestkysten av Danmark, og strekker seg 14 km videre utover i sjøen.

Om Nexans Norway
Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og i Halden. Selskapet har ca 1 100 ansatte og er organisert i tre divisjoner: Energi, Tele- og Installasjonskabel og Energinett. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.no.

Om Nexans
Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon. Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i mer enn 30 land, sysselsetter totalt 21 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 7,5 milliarder euro i 2006. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com.