Naturvernforbundet med rapporter om energisparing

22.09.2007: – Strømsparing i bygg kan bli vårt største, billigste og mest miljøvennlige kraftverk, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til nyhetsbyrået ANB.

0

Naturvernforbundet har to nye rapporter som inneholder klimavennlige forslag til energisparing i bygg og løsninger på kraftkrisa i Midt-Norge.

Ikke minst viser rapportene hvor mye energi folk flest kan spare i sine egne hus. Rapportene er overlevert til en ny olje- og energiministeren Åslaug Haga.

– Vi håper at Haga også vil bli en energi-spareminister, sier Lars Haltbrekken.

I rpporten anslår Naturvernforbundet at man ved å spare på energibruken i bygg kan spare så mye som 15 TWh med energi i året, innen 2020.

Dette sammen med en reduksjon av oljefyring vil tilsvare en reduksjon av norske klimagassutslipp på seks prosent.

Enkle grep som bedre isolasjon, varmepumper, solvarme, varmevekslere, som utnytter varmen som nå går ut av avtrekksvifter, pelletsovner og biobrenselkjeler er tiltak Naturvernforbundet anbefaler.

Samtidig vil de ha forbud mot panelovner og gulvvarme basert på strøm i nybygg.

– Bør være såkalt passivhus, som knapt trenger energi til oppvarming, sier Lars Haltbrekken.

Det er særlig i Midt-Norge at etterspørselen etter strøm er prekær. Kraftkrisen der skyldes at en rekke nye, store kraftkrevende industriprosjekter ble satt i gang uten at man samtidig sørget for at energitilførselen økte. Ormen Lange-feltet startet opp i høst med enormt energibehov, og det vil øke fram til 2011. I tillegg kommer Statoil Tjeldbergodden, Hydro Aluminium på Sunndalsøra og Hustadmarmor.

Men Naturvernforbundet mener at den påståtte energikrisa i Midt-Norge er mindre alvorlig en antatt.

– Hvis man ser på gjennomsnittet, produserer Norge like mye kraft som vi bruker. Samtidig vet vi at det er mulig å sette i gang energisparingstiltak i stor skala, det betyr at man ved å flytte på kraftbruken kan løse problemet uten å bruke for eksempel mobile gasskraftverk, sier Haltbrekken.