Mindre interesse for å skifte kraftleverandør

07.09.2007: 46 400 husholdskunder byttet kraftleverandør i andre kvartal 2007 viser en ny NVE-undersøking.

0

Det er en nedgang på heie 23 300 sammenliknet med forrige kvartal. Lavare priser og små prisforskjeller er noe av forklaringen. Heller ikke i næringslivet er det stor iver etter å bytte strømleverandør.

Både i første kvartal i år og andre kvartal i fjor byttet omtrent 30 prosent flere kraftleverandør enn i denne perioden. Fungerande seksjonssjef Kristin Kolseth ser likevel ikke noe dramatisk i talene.

– Med stor oppmerksomhet omkring strømpriser og leverandørskifte høsten i fjor og vinteren i år, er det naturlig at aktiviteten i kraftmarkedet er lavere i andre kvartal.

Små prisforskjeller

– Det har vært små prisforskjeller mellom ulike leverandører, noe som gir mindre incentiv til å bytte leverandør.

Omlag 5 000 næringslivskunder skiftet leverandør i andre kvartal 2007.

Dette er en klar nedgang fra første kvartal, da rundt 8 800 byttet leverandør. Dette er også en svak nedgang fra andre kvartal 2006, da rundt 5 700 næringskunder byttet leverandør.

Flere husholdninger velger spotpris

Den delen av norske husholdningskunder som velger spotpriskontrakt er nå oppe i 37 prosent, og har økt med tre prosentpoeng bare det siste kvartalet viser tall fra SSB.

Delen som velger fastpriskontrakt ser ut til å være på vei ned.

– Det kan se ut som om norske husholdninger heller velger å være eksponert for svingingene i spotmarkedet enn å forsøke å velge fastpris på rett tidspunkt, sier han.