Ingeniører mest ettertraktet yrkesgruppe

27.08.2007: Ingen yrkesgrupper har hatt sterkere vekst enn ingeniører det siste året. Etterspørselen etter ingeniører og annet teknisks personell økte med hele 113 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

0

De fleste yrker formidles gjennom bemanningsbransjen. Ingen yrkesgrupper har hatt sterkere vekst enn ingeniører det siste året. Etterspørselen etter ingeniører og annet teknisks personell økte med hele 113 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

En av årsakene er at Norge mangler 10.000 ingeniører. Synkende antall har utdannet seg i faget. Samtidig er etterspørselen presset av at store ingeniørkull nå er i ferd med å bli pensjonister.

– Vi trenger ikke å gå mer enn 3-4 år tilbake for å se et helt annet bilde – da var det mange nyutdannede som slet med å få jobb, sier Even Hagelien, fagsjef i SBL Bemanning. Import av ingeniører fra særlig Tyskland, England, Polen og India bidrar til å demme opp for presset i norsk økonomi.

Hovedtrender
SBL Bemanning la i dag frem kvartalstall som viser hovedtrender i næringens utvikling. Bransjen satte nye rekord med nær 11 millioner omsatte vikartimer 2. kvartal, en vekst på nesten 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er dog geografisk meget ulikt fordelt.

Mens Buskerud, Aust-Agder og Møre- og Romsdal har en vekst på henholdsvis 61-, 65- og hele 113 prosent siden i fjor, opplever Nord-Trøndelag og Troms bare moderat vekst, henholdsvis 7 og 13 prosent. I Sogn- og Fjordane har bemanningsbransjen omsatt 62 prosent færre timer i forhold til i fjor.

Attraktive regioner
NHO la sist uke frem en større undersøkelse som viser ulike regioners attraktivitet. SBLs tall fra bemanningsbransjen supplerer NHOs rapport. Hovedfunnet er at tilgangen på arbeidskraft og et bredt spekter av yrkesmuligheter er viktigste faktorer for å skape vekst og utvikling i en region.

– De største markedene for bemanningsbransjen er Oslo med 25 prosent, Akershus og Hordaland med 11 prosent, Rogaland med 9 prosent og Vestfold med 7,5 prosent. Det er verdt å merke seg at Vestfold nå faktisk er et større marked enn Sør-Trøndelag, sier Hagelien.

Innenfor bygg og anlegg ser vi en vekst på 86,5 prosent og personell til industri og produksjon har økt med 45 prosent. Siden 1. kvartal i år har industri økt med 24 prosent. Veksten innen lager/logistikk/transport er tilsvarende høy.

Flere får fast jobb
Bemanningsbransjen øker som arbeidsformidler. Siden 2. kvartal i fjor er økning på 104 prosent. 2.286 personer fikk fast jobb gjennom bemanningsselskaper i 2. kvartal. I tillegg kommer alle som får fast jobb etter utført oppdrag gjennom bemanningsbedrifter.

– Særlig for ungdom er bransjen en viktig vei inn i yrkeslivet. Bransjen har fått en stadig viktigere rolle å spille når det gjelder formidling av personell til faste jobber, slutter Hagelien.