Hvordan må vi bygge i årene framover?

17.09.07: 4. oktober går høstens første SINTEF-seminar av stabelen i Oslo, og forskerne vil presentere hovedresultater fra det store forskningsprogrammet KLIMA 2000.

0

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger.

Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet.

Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning.

Derfor vil nye, forbedrede metoder og anvisninger for utforming og geografisk plassering av bygninger bli nødvendige.

Boka ”Klimatilpasning av bygninger»  tar for seg hovedresultatene fra ett av de største forskningsprogrammene i byggenæringen det siste tiåret.

Den er også ei håndbok og et oppslagsverk om klimatilpasning av bygninger.

Les mer om seminaret på Sintef.no