Ulf Michelsen fra If

Hardere tider for bedrifter som gjør feil

24.10.07: Under konferansen «Vann på avveie» la forsikringsselskapet If frem skadetall for i alt 1480 rørleggerbedrifter. Av tallene fremgår det at 1172 av disse bedriftene har null skader, 215 bedrifter har 1 skade, 66 bedrifter 2 skader, og 141 bedrifter har 3 eller flere skader.

0

Gjennomsnittspremien er på 32 540 kroner, mens snittskaden er på kr 58 472. Ifs mann i vannskadeprosjektet er Ulf Michelsen. Han varslet hardere tider for bedrifter med mange skader. De nye vilkårene lyder:

Ved to skadefrie sammenhengende forsikringsår trekkes det ikke egenandel ved første ansvarsskade etter denne perioden. For neste ansvarsskade trekkes egenandel kr 10.000,-. For etterfølgende ansvarsskader trekkes egenandel i henhold til tabell.

For ansvarsskade i samme forsikringsår gjelder følgende:

1. skade – egenandel kr 50.000,- i tillegg 10 % av det overstigende skadebeløp
2. skade – egenandel kr 100 000,- i tillegg 15 % av det overstigende skadebeløp
3. skade – egenandel kr 150 000,- i tillegg 20 % av det overstigende skadebeløp
4. skade – egenandel kr 200 000,- i tillegg 25 % av det overstigende skadebeløp

Er høyere egenandel avtalt gjelder denne med tillegg av prosentsats nevnt ovenfor.
Ved ytterligere ansvarsskader innen samme forsikringsÃ¥r følges ovennevnte tabell.