Et skritt nærmere felles energipolitikk

19.09.07: Den tredje lovgivningspakken for å etablere et indre gass- og elektrisitetsmarked i EU kom i dag.

0

Selskap som eier både produksjon og transmisjon skal ikke lenger kunne kontrollere begge delene selv.

 

Europakommisjonen mener at et felles indre marked for energi krever dette.

Kommisjonen sier at full ownership unbundling er den beste løsningen for å bryte opp de europeiske energimastodontene (som for eksempel E-ON og EDF), men legger frem et annet alternativ for de som også i fremtiden ønsker å sitte på eiersiden av nett og produksjon.

Alternativ to innebærer at man kan bli sittende med dagens eierskap i ”en” kropp, men at transmisjonsnettene skal bli driftet av totalt uavhengige operatører (ISOer).

Kommisjonen foreslår at de uavhengige operatørene, ISOene, skal sertifiseres slik at man skal kunne påse at de ikke influeres av andre deler av selskapet.

Les hele artikkelen hos NHO

Bildet
er fra en solcelleanlegg i Spania. Panalene reflektererlys opp til sentraltårn i midten.