Enova-støtte til kommunal energiplanlegging

24.09.07: De 11 største kommunene i Norge kan nå søke om inntil 300 000 kroner i støtte til utvikling av en energi- og klimaplan.

0

Enova har erfart at det er noe manglende kompetanse både når det gjelder planlegging, prosjektering, gjennomføring og innkjøp i forhold til etablering av fjernvarme og sentralvarmeanlegg.

På oppdrag fra tidligere kommunalminister Åslaug Haga, vil Enova om kort tid lansere et tilbud om kurs for planleggere og beslutningstakere i kommunene for å øke kompetansen på dette området.

Enova vil derfor revidere ”Kommuneprogrammet”, og gi kommuner med over 50.000 innbyggeremuligheter til å søke om inntil 300.000 kroner i støtte til utvikling av en energi- og klimaplan.

Støttebeløpet kan imidlertid være maks 50 % av den totale kostnaden. Fra 1. januar 2008 vil Enova lansere et nytt støtteprogram for utbygging av infrastruktur for fjernvarme.

Kommunene spiller en viktig rolle som premissleverandører for egen og andres utvikling.

Kommunene er den ansvarlige planmyndighet og det er uhyre viktig at det i kommuneplaner og arealplaner legges inn strategier og settes av arealer for utbygging av miljøvennlig varme.

Kommunene kan videre vedta tilknytningsplikt for fjernvarme, og som byggesaksmyndighet kan de sette frem krav om vannbåren varme i nye bygg og ved rehabilitering.

Kommunene har mange arenaer å påvirke på både som eiendomsbesittere og utbyggere og sist, men ikke minst, som eiere av energiselskap.

Komuner med over 50 000 innbyggere er Skien og Sarpsborg (51 000), Drammen (59 000), Tromsø (65 000), Fredrikstad (71 000), Kristiansand (78 000), Bærum (107 000), Stavanger (117 000), Trondheim (162  000), Bergen (245 000) og Oslo (549 000).

Bildet over er fra Bergen.