Vulkanen Etna på Sicilia.

Energi – om et ord

Året er 1970. Oljen er billig og det er nok av den. Norske kraftverk produserer ren vannkraft i strie strømmer, så mye at vi bruker mer strøm per innbygger enn noe annet land i verden. Ordet energi hører du sjelden, i Norge snakker vi om kraft.

0

2007. Ordet energi tilhører dagligtale og er et hyppig tema i massemedia. Problemet med energi er at det er for lite av den, og energiproduksjon forurenser for mye.

Energi kan beskrives som evnen til Ã¥ utføre et arbeid. Ordet kommer fra det greske «energeia», som betyr virksomhet eller aktivitet. I følge RiksmÃ¥lsordboken har vi fÃ¥tt ordet energi fra det franske énergie. Jeg kjenner ikke ordets historie i Frankrike, men ordet «energy» har en lang historie i det engelske sprÃ¥k. Det ble først brukt av engelske forfattere fra cirka 1580 for Ã¥ beskrive kraftfull bruk av tale eller tekst. I en moderne, vitenskapelig sammenheng ble det først brukt av den engelske legen og fysikeren Thomas Young (1773-1829) for Ã¥ betegne det vi nÃ¥ kaller kinetisk energi.

Alle former for energi måles i enheten Joule (J), men det brukes en rekke andre betegnelser i forskjellige sammenhenger. I forbindelse med elektrisitet måles energi i kilowatt-timer (kWh). Når vi går på badevekten er det kalorier vi tenker på, for biler er det hestekrefter: én hestekraft = 734 watt. I overført betrydning bruker vi ordet om mental energi, og vi snakker om et energisk menneske.

Etter hvert har nye oppdagelser krevet nye betegnelser. Uttrykkene «potensiell energi» og «kinetisk energi» kom i 1850-og 1860-Ã¥rene, fulgt av «mekanisk energi», «kjemisk energi», «elektrisk energi» og «atomenergi». Ordet kraft brukes ogsÃ¥ i betydningen energi, da er det oftest snakk om vannkraft, elektrisk kraft og kjernekraft.

SÃ¥ sent som pÃ¥ 1700-tallet var den rÃ¥dende teori at varme var et stoff som ble kalt kalori. «Kalori» er fremdeles den vanlige mÃ¥leenheten for energimengden i mat. Kaloriteorien gjaldt til midten av 1800-tallet, da flere vitenskapsmenn oppdaget at varme er en form for energi, og at energiens mengde er konstant. Ingen energi kan skapes eller gÃ¥ til grunne, den kan bare gÃ¥ over fra en form til en annen. Denne loven kalles Mayers lov, etter den tyske legen Julius Robert Mayer (1814-1878) som beskrev loven i 1841. Mayers lov kalles ogsÃ¥ termodynamikken første lov. Ordet energi var den gang ennÃ¥ ikke i vanlig bruk i fysikken. Derfor brukte Mayer ordet «kraft» der vi ville brukt «energi».

Loven om energiens bevaring ble også beskrevet av James Prescott Joule (1818-1889) i et foredrag i 1843, og Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) i 1847. I 1843 påviste Joule eksperimentelt at en gitt arbeidsmengde kan omdannes til en gitt varmemengde. 1 joule = 0,239 kalorier.

Det var William Thompson, senere adlet som lord Kelvin, som tok i bruk ordet energi i mer generell betydning.

Thomas Young:
• A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts.
2 bind. London, 1807. Printed for Joseph Johnson … by William Savage, 1807.
I dette verket brukite Thomas Young ordet energi første gang i en moderne, vitenskapelig betydning.

Julius Robert von Mayer:
• Ueber die quantitative und qialitative Bestimmung der Kräfte.
Skrevet i 1841 men først publisert etter hans død.
Mayers lov: Varme er en form for energi og energiens mengde er konstant.
• Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur.
Annalen der Chemie und Pharmacie, Heidelberg, 1842.

Hermann von Helmholtz:
• Über die Erhaltung der Kraft. Berlin, 1847.

I denne boken innførte tyskeren Hermann von Helmholtz begrepet «spenningskraft», som vi nå kaller potensiell energi.