Elektrisk oppvarming en helsefare?

13.11.07: Oppvarming påvirker helse, luftkvalitet og energiforbruk. Professor Ole Fanger ved Danmarks Tekniske Universitet viste at reduksjon av lufttemperaturen på 2-3 oC, for eksempel fra 23-24 oC til 21 oC, forbedrer luftens kvalitet svarende en fordobling av ventilasjonen. Spørsmålet er hvordan luft kan tilføres kjølig om vinteren uten at brukerne fryser eller opplever trekk.

0