Choice sparer miljøet – og penger

01.10.07: Siden 1999 har hotellkjedens energiprogram redusert det årlige energibehovet i de norske hotellene med ca. 22 GWh, noe som utgjorde ca 16 millioner på energiregningen i 2006. Ambisjonen for Skandinavia er en besparelse på hele 60 GWh årlig i 2011.

0

– Vårt mål er å bruke mindre energi enn kravene i de nye tekniske forskriftene, sier Bjørn Kovacs, direktør for planlegging og utvikling i Choice Hotels Scandinavia. 

Choice Hotels Scandinavia har mer enn 150 hoteller i Norden. Denne eiendomsmassen krever mye energi – og har et tilsvarende stort sparepotensial. Det har Choice gjort noe med.

Ansvarlig for dette arbeidet i Choice er direktør for planlegging og utvikling  Bjørn Kovacs. Han forteller dette om arbeidet med å effektivisere energibruken i hotellene:

–Vi begynte å se på energieffektivisering i 1999. Tidligere hadde vi nærmest regnet energikostnadene som faste, men det tok ikke lang tid før vi så at det ikke var riktig.

 I samarbeid med konsulentselskapet Tempero Energitjenester i Trondheim satte vi i gang et pilotprosjekt som omfattet 10 hoteller. Ambisjonen var å spare inn 10 prosent av energikostnadene på de ti hotellene i løpet av to år. Resultatet ble at vi i 2001-2002 oppnådde en besparelse på over 13 prosent, cirka 2 GWh.

 Dette ga inspirasjon til et større prosjekt.. Vi søkte prosjektstøtte fra Enova for ytterligere 32 hoteller og fikk bevilget penger som finansierte en tredel av totalprosjektet, som totalt kostet cirka 3,8 millioner kroner.  

Pr. i dag har tiltakene redusert energibehovet med ca. 20 %. Det gir en årlig besparelse på over 16 millioner kroner. I tillegg er det oppnådd betydelige besparelser i vannforbruk. Redusert energi- og vannforbruk gir i tillegg til sparte kostnader også en betydelig miljøgevinst. Ovennevnte tall gjelder for de Norske hotellene. 

– Vi er nå også i gang med tilsvarende prosjekt i Sverige samt med et mindre prosjekt i Danmark. De prosentvise sparepotensialene er minst like store i Sverige og Danmark som i Norge.

Styring – produkter
– Det er mange spesielle utfordringer knyttet til energisparing i et hotellbygg, forteller Bjørn Kovacs: – Ikke bare har vi en rekke forskjellige typer hoteller rent bygningsmessig, hotell krever også at man til enhver tid har nok vann, varme og ventilasjon parat til gjestene. Kunsten er å finne balansen mellom romdekning, sesong og energibruk.

Mange av de lønnsomste sparetiltakene er ganske enkle. Ett av dem er sparedusjer, som reduserer varmtvannsforbruket med halvparten.

De alene sparer over 3 millioner kroner i året. Ved å redusere romtemperaturen fra 23 til 21 grader kan det spares 2,9 millioner. Og dersom 100 000 av hotellenes 200 000 lyspærer hadde blitt slått av 12 timer i døgnet, hadde dette resultert i 5 millioner kroner ekstra på bunnlinjen.

Bedre rutiner
Bjørn Kovacs opplyser videre at det er mye å hente på rutiner: – For eksempel at ikke alt står på for fullt på kjøkkenet hele dagen, og hvor lenge vinduet er åpent mens stuepiken klargjør rommet.  Et av de åpenbare tiltakene er behovsstyring av ventilasjonen med utgangspunkt i bruken av de forskjellige arealer i hotellet. 

Også intern opplæring er viktig. Innføring av energiledelse ute i de enkelte hotell, men også i ledelsen sentralt har sørget for at alle tenker energi og inneklima. Det er oppfølging og benchmarking av energibruken i alle hotellene. Det er gledelig å se hvor entusiastisk de ansatte har fulgt opp.

 Et spørsmål som fort melder seg når det er snakk om energisparing i hoteller, er om dette går ut over gjestenes komfort. Svaret er «tvert om», sier Bjørn Kovacs:  

– Filosofien er at energisparing ikke skal gå negativt utover gjestene. Bevisstheten rundt dette gjør at vi følger opp inneklimaet ekstra godt, og noen ganger blir f.eks luftmengden regulert opp.

– Hva blir så neste skritt i Choice-hotellenes energispareprogram, Bjørn Kovacs?

– Vi arbeider med et prosjekt hvor vi tenker soneinndeling av hotellet, slik at vi først fyller opp noen deler, f.eks. én etasje. Et annet tiltak er at de mange ventilasjons anleggene som er av typen på/av skal utstyres med frekvensstyring slik at en kan styre luftmengder etter behov. 

 – De nye byggforskriftene sier 220 kWh/m2/år for hoteller. Vårt mål er 180-220. Choice-kjedens ambisjon for hotellene i Skandinavia er en besparelse på hele 60 GWh årlig i 2011, sier Bjørn Kovacs, direktør for planlegging og utvikling i Choice Hotels Scandinavia ASA.

Det er ikke småtterier, men så har også Choice Hotels Scandinavia et ærgjerrig mål å leve opp til: «Våre hoteller skal være de mest energieffektive i Norden.»

Chice-kjeden vokser raskt. I 2007 er det kommet til 1500 nye rom, i fjor kom det til 3000. Forventet omsetning i 2008 er fem milliarder kroner.

Prosjektfakta
– Choice Hotels Scandinavia startet sitt energiprosjekt i  1999.
– Målet var å finne kreative løsninger på det som tidligere ble oppfattet som faste kostnader.
– Første energiprosjekt ga en besparelse på 13 prosent på to år i de aktuelle hotellene.
– I løpet av tre år, fra 2003–2005 klarte man en besparelse på 18 prosent i de norske hotellene. Dette utgjør ca. 22 GWh, sammenlignet med referanseforbruket, som var gjennomsnittsforbruket i de tre årene 2000 til 2002.
– Totalt er det oppnådd en besparelse på godt over 40 millioner kroner siden 2003 i de norske hotellene.
– Til sammen har Choice-konsernet investert over 100 millioner kroner i energiprosjekter, inkludert prosjektstøtte fra Enova.
– Målet er en besparelse i Skandinavia på 60 GWh årlig innen 2011.
– Alle prosjekter er gjennomført i nært samarbeid med Tempero Energitjenester AS i Trondheim.

Hovedbilde: Bjørn Kovacs er direktør for planlegging og utvikling i Choice Hotels Scandinavia ASA.

Bilde øverst til høyre: Clarion Hotel Royal Christiania het tidligere Hotell Viking og ble bygget til OL i Oslo i 1952.

Bilde nederst til høyre: Clarion Hotel Stockholm