Bygningers energibruk og miljøpåvirkninger

08.11.07: – Rembra Kompetanse starter nytt kull 20. nov i samarbeid med Høgskolen i Oslo.
Svært mange tekniske anlegg i bygninger bruker mer energi enn nødvendig på grunn av manglende kunnskaper hos de som har prosjektert, bygget eller har ansvaret for drift av anleggene.

0

I tillegg er det helt vanlig at høyverdige energibærere brukes unødvendig til mer lavverdige formål. Samtidig gir tekniske anlegg som er feil prosjektert, bygget eller driftet ofte et dårligere inneklima enn tilsvarende tekniske anlegg med god kvalitet. Enkle bygningsmessige feil påvirker også sluttresultatet negativt. For å rette på dette er det nødvendig å tilby praktisk og teoretisk opplæring slik at bygg og tekniske anlegg kan prosjekteres, bygges og driftes slik at de gir godt inneklima og utnytter energi effektivt og miljøriktig.

Gjennom vÃ¥rt studie “Energibruk i bygg” tilbyr Rembra Kompetanse den nødvendige kompetansen for Ã¥ prosjektere, bygge og drifte bygg pÃ¥ en optimal mÃ¥te.

Etter modul 1 skal deltakerne kunne:

· Betrakte en bygning tverrfaglig

· Velge riktige energibærere i et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt med vekt på økonomi, energieffektivitet og miljø

· Vurdere om et lysanlegg er prosjektert og bygget på en miljø- og energiriktig måte

· Vurdere elektrisk utstyr med henblikk på energieffektivitet og miljøprofil

· Kontrollere kvaliteten på en klimaskjerm ut fra isolasjonsstandard, kuldebroer og mulige bygningsmessige svakheter som kan gi fuktskader

· Avdekke om byggeprosjektet tilfredsstiller myndighetskrav til oppvarming

· Beregne transmisjons- og infiltrasjonstap i bygningen manuelt og med dataprogram

· Velge måltall for byggets energi- og effektbehov

· Sette opp et energibudsjett og vurdere om dette tilfredsstiller de oppsatte måltall

· Begrunne foretatte valg overfor en kunde økonomisk og miljømessig

· Utarbeide energioppfølgingssystem med dokumentasjons- og rapporteringsrutiner.

Denne modulen består av to samlinger med nettbasert hjemmeoppgave mellom samlingene. Den første samlingen foregår tirsdag og onsdag 20. og 21. november, og samling to er 11. og 12. desember. Eksamen er 9. januar.

Ta kontakt med Ann Kristin Nyborg, tlf 97 52 81 99 for ytterligere opplysninger.