- Rørentreprenørene Norge har en slik størrelse i BNL at vi har rett til en styreplass. Jeg har hatt denne styreplassen på våre vegne siden våren 2018. Det er ikke gitt at vi også har nestlederposisjonen, da denne kan fordeles mer skjønnsmessig. De senere årene har rørbransjen imidlertid hatt denne flere ganger, først ved at Dag Halvorsen var nestleder i flere år frem til våren 2018, og deretter har jeg bekledt vervet siden 2020, sier Torkild Korsnes. 
 
- Rørentreprenørene Norge er opptatt av å ha en sterk og samlet byggebransje, og et sunt og godt arbeidsliv for arbeidstakere som er her i aldersspennet «17 til 70» år. Vi ønsker å bidra aktivt til alt dette både administrativt og i styrerommet. Vi tar en aktiv rolle der vi deltar, og vi jobber iherdig for mest mulig samarbeid på alle fronter hvor dette kan tjene våre medlemsbedrifter. 
 
Korsnes forteller videre at på samme måte som Rørentreprenørene Norge skal jobbe for det som medlemsbedriftene har til felles, skal BNL jobbe for interesser som bedriftene i de ulike bransjeforeningene har felles.

Er det ikke springende interesserer mellom fagene i en fellesorganisasjon som BNL?
- I svært mange spørsmål har hele bransjen felles interesser, og da ligger det styrke i å stå sammen og være mange. På et generelt plan kan dette være overfor myndigheter i spørsmål om rammebetingelser, overfor kunder i spørsmål om produksjon, overfor mennesker som skal rekrutteres til bransjen, og overfor arbeidstakersiden i spørsmål om lønn, tariff og andre forhold. 
 
- Verken for Rørentreprenørene Norge eller for BNL er oppgaven annerledes fremover enn den har vært. Vi skal til enhver tid tjene bedriftenes interesser innenfor det dagsaktuelle bildet, enten dette er oppgangstider, nedgangstider, pandemi eller annet. 
 
Korsnes har i mange sammenhenger i ulike fora i bransjen, hevdet at det aller viktigste å jobbe med er tilstrekkelig rekruttering av ungdommer. 
- Yrket vårt er attraktivt og vi har hatt en kraftig økning i antallet som søker seg til rørleggeryrket. Flere kvinner enn noen gang opplever yrket som spennende, og det er moro, sier han.
 
Hva tror du om rørbransjen fremover – ser du store utfordringer?
- Den store mørke skyen nå er regjeringens stempling av bransjen vår som så skitten at vi trenger en storrengjøring. Det bildet stemmer nemlig ikke. Vi er i all hovedsak en meget god næring både for arbeidstakere, kunder, leverandører og nasjonen. Samfunnsbidraget er enormt, enten du måler i sysselsetting, produksjon, verdiskaping, skatteinngang fra personer/bedrifter/eiere, eller om du måler det i tusenvis av lærlinger vi hver eneste høst tar inn. Heller enn urimelig karakteristikk fortjener bransjen egentlig masse honnør for vårt samlede bidrag. 
 
Korsnes mener at når det gjelder hans engasjement og verv, ikke minst med hensyn til å representere flere organisasjoner, er den beste og mest effektive organiseringen og utviklingen av byggebransjen og samfunnet for øvrig. 
- Jeg ser det som en plikt å ta del i den dugnaden som denne organiseringen forutsetter. Vår bedrift har vært aktive i slikt arbeid helt siden Rørentreprenørene Norge (den gang NRL) ble etablert i 1913, så vi har drøyt 100 års tradisjon for å stille i dugnaden, avslutter han