- Men dette er ikke rørleggernes ansvar, det må prosjekteres bedre, og tas fram bedre lekkasjesikringsutstyr, sier Fiskum.

Utskiftbart men..
Føringsveier for vannrør i store dimensjoner monteres ganske ofte over himlinger i næringsbygg. Løsningen er åpen og tilfredsstiller normalt forskriftens krav til utskiftbarhet, men kan neppe sies å tilfredsstille kravet om god sikring mot lekkasje.

- En lekkasje fredag kveld etter arbeidstid i et kontorbygg kan gjøre enormt store skader, dette bør derfor forebygges bedre, enten med lekkasjesikring eller en ny praksis i utforming, sier Lars-Erik Fiskum, forskningsleder ved SINTEF Byggforsk til VVS forum.

Rørleggerbransjen ved Morten Korsnes hos K. Lund i Trondheim har nylig med stor bekymring etterlyst klarere retningslinjer og flere eksempler på gode løsninger. Han får støtte fra Fiskum, som har sett på dette med bekymring over lengre tid.

Sikret og usikret
Mens rør i rør er opplest og vedtatt som utskriftbart og sikkert i boliger står det dermed verre til med rørstrekk i næringsbygg.

- Her bør man ikke skyte rørleggere. Det er heller innefor prosjektering det må tenkes mer sikkerhet. Et relevant spørsmål er kanskje om rørføringene heller burde gått i vertikale strekk. Det bør kunne minske skadene, sier Fiskum.

Han ser også for seg at det kommer nye typer lekkasjesikring.

- Kanskje er det på tide å utvikle løsninger som overvåker rørnettet om kveld/natt/helg og stenger vannet av om det skjer et unormalt trykkfall, sier Fiskum.

Et annet perspektiv er selve rørføringene og antall koblinger, skjøter og ventiler.

- Vi vet at det er i skjøtene det skjer, jo færre skjøter, desto færre lekkasjer, sier han.

Materialer og vann
Fiskums inntrykk er at bransjen hviler seg litt for mye på gammel praksis.

- Dessverre holder nok ikke dette for framtiden. Jeg forventer at forsikringsbransjen også skal våkne, sier Fiskum

Han vil imidlertid legge til at det materialmessig er større skader å forvente ved vannlekkasje i en enebolig, her er treverk og mer gips etc. enn i et næringsbygg, men på grunn av vannmengdene kan likevel kostnadene i næringsbygg bli enorme.

- Lekkasjer vil vi alltid få. Bygg eldes. En av intensjonene i forskriften er å minimere følgeskader etter vannlekkasje. Kanskje har prosjekteringsbransjen ikke tatt dette nok på alvor. De kan til sitt forsvar si at det ikke finnes løsninger. Dette har de forsåvidt rett i, men da må vi sette oss ned og snakke sammen, sier Fiskum.