Hva har masterstudiet og din generelle studiekompetanse gitt deg, hvis du ser deg litt tilbake?

Da jeg startet masterstudiet i energi og miljø i bygg ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde jeg ikke så mye kunnskap og erfaring i energi og inneklima i bygg. I løpet av de siste to årene har jeg fått bred kunnskap om hvordan man kan skape optimale bygningsklimatisering- løsninger både fra energi og inneklima perspektiv, og ikke minst i sanitærteknikk. Når det gjelder min generelle studiekompetanse hadde jeg bachelorgrad i elektroingeniør fra Bahir-dar University i Etiopia. Her hadde jeg hovedfokus på elkraft, automasjon, telekommunikasjon og energi. Etter bacheloren jobbet jeg i Ethiopian Electric Power Corporation i drøyt 4 år som elektroingeniør.

Regner med at du har 3-årig utdanning/bachelorgrad fra universitet eller høgskole, samsvarer kunnskapsnivået derfra bra med masterstudiet?

Ja det synes jeg. Som jeg nevent tidligere kom jeg fra en annen studielinje, men jeg har blant annet tatt fagene termodynamikk, bygningselektriske installasjoner, miljøvitenskap, numeriske beregninger, energi og strøm kraft systemer som er relevant til master studiet. I tillegg har jeg god matematisk bakgrunn som hjulpet meg til en god start. 

Masterstudiet skal gi dere grunnleggende teknisk kompetanse som er svært ettertraktet i VVS- markedet spesielt og byggebransjen generelt, og ikke minst er relevant ovenfor rådgivere og entreprenører innen varme-, ventilasjon og. sanitærteknikk.  Er det noen områder som er mer interessante en andre for din del med tanke på jobb?

Min største interesse ligger nok innen ventilasjon, som er utviklet i løpet av mine to siste år på høgskolen med forelesninger og seminarer. Jeg er fascinert over mulighetene til å skape forenklet og effektive klimatiseringsløsninger som har lave investerings- og driftskostnader. Dette inspirerte meg til å skrive min masteroppgave "Direkte brukerstyring av aktive tilluftsventiler i kontorlandskap ". Oppgaven fokuserer hovedsakelig på å implementere individuell styrt klimatiseringsløsninger hvor brukerne kan styre sitt lokale klima basert på deres etterspørsel ved hjelp av aktive tilluftsventiler.

Hvordan ser du på jobbmulighetene etter studiet, eller har du allerede jobb som venter på deg?
Nei, jeg har ikke fått, men jeg har ikke søkt så mye heller. For tiden konsentrer jeg meg om masteroppgaven min.  Men jeg føler at det er gode jobbmuligheter.

Et godt inneklima er blitt et svært viktig parameter for trivsel og helse på arbeidsplassen. Det har økt behovet for kompetanse, faglig spisskompetanse og teknologisk avansert innovasjon. Føler du at studiet har gitt deg økt forståelse og kunnskap om inneklima, energioptimalisering og energiteknologi i bygg?

Som jeg nevnte ved første intervjuspørsmål, startet jeg mitt masterstudium uten så mye kunnskap og erfaring i energi og inneklima i bygg. Men etter de to siste årene har jeg som sagt økt min kunnskap rundt energi og inneklima betraktelig.

Noe annet du vil trekke frem i studiet?

Studiet er mer prosjektbasert, som vi si at vi har mye gruppearbeid. Jeg synes at det er flott å kunne utveksle erfaringer og ideer med mine medstudenter. For meg, har det hjulpet å bli bedre kjent med mine medstudenter og anskaffe verdifull erfaring gjennom diskusjon og problemløsning. I tillegg bidrar prosjektene til å bli godt kjent med både norske og internasjonale standarder i VVS-bransjen. En god del av forleserne har praktiske erfaringer i VVS-bransjen som er fint å ha med seg videre.

Føler du at kompetansen blant foreleserne på studiet er som forventet? 

Ja, det føler jeg. I starten(i første semesteret) har vi tatt de grunnleggende fagene, blant annet varmetransport, termodynamikk og strømningsteknikk som ble undervist av forelesere som har mange års erfaring i å forelese i fagene ved HIOA og andre universiteter. På de to etterfølgende semesterne har vi tatt fagene som varmeproduksjon, ventilasjon, byggautomasjon og sanitærteknikk. De fleste av foreleserne som underviste de overnevnte fagene har praktiske erfaringer i VVS-bransjen.

Du er ferdig til sommeren. Går du rett ut i jobb, eller unner deg en liten ferie først?

Per nå har jeg en deltidsjobb ved siden av masteroppgaven, men jeg vil ha en kort ferie sammen med barna mine i sommer, og satser på å begynne i fast stilling etter det.