Vidar Hellstrand (53) starter ikke i jobben som daglig leder for Fagrådet for våtrom før etter nyttår, men har for lengst gjort seg opp tanker om hvordan han kan utvikle det til å bli en enda større ressurs for bransjen. – Det baserer jeg på min lange og praktiske erfaring med våtrom i ulike roller, sier han til VVSforum.

Da Cato Ove Karlsen, som har ledet FFV de siste 10 årene, varslet at han ville trappe ned et langt yrkesliv, startet jobben med å finne hans etterfølger. Den fant de naturlig i Vidar Hellstrand, som ikke trengte lang betenkningstid innen han takket ja til henvendelsen.

- Dette stemte bra i forhold til mine ønsker og tanker om arbeidskarrieren. Jeg har jobbet tett med Fagrådet i mange år, og våtrom har vært en rød tråd og en kjernevirksomhet gjennom hele min yrkeskarriere. Dette kulminerer nå med denne spennende stillingen som leder av Fagrådet, hvor jeg kan gjenbruke min erfaring ut mot bransjen. Det gleder jeg meg veldig til å ta fatt på sammen med mine dyktige kolleger.

Spisskompetanse på våtrom
Han startet i sin tid hos Technoconsult (som nå er en del av Norconsult), der han etablerte en gruppe som jobbet nettopp med våtrom. Deretter bar ferden videre til Sintef Byggforsk, hvor han blant annet har skrevet mye av bladene i byggforskserien, drevet med prosjektgransking, testing og prøving. Tar vi også med at han nå har ledet våtromsavdelingen hos OBOS Prosjekt i 12 år, forstår vi at dette er rett mann på rett plass!

Klare ambisjoner i jobben
I oppstarten vil mye vil naturlig nok handle om å bli bedre kjent med Fagrådet i forhold til historikken, hvordan det har jobbet og prioritert osv. Men samtidig legger han ikke skjul på at han har klare tanker han håper å kunne realisere ganske raskt.

- Det ene er at jeg ser at Fagrådet kan dekke et behov ved å utvikle nye tjenester som er til beste for bransjen. Akkurat hva det vil handle om, må jeg komme tilbake til, men jeg ser at Fagrådet med fordel kan bli enda mer synlig som en aktør som samarbeider mer med bransjen på flere nivåer. Jeg er også opptatt av å få fram og vise prosesser og verktøy som letter prosjektering av baderom.

Hellstrand har jobbet mange år med prosjektledelse og byggeledelse, rådgiving og oppfølging av våtromsprosjekter i praksis – og har alltid kontraktfestet Våtromsnormen både på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Han har således fått god oversikt over utfordringene, hva som mangler og hva som skal til for å få robuste løsninger i praksis og mindre risiko for alle involverte, som vil si både kunde og entreprenør.

- Mine erfaringer er at man med fordel på enkelte områder kan utarbeide nye anvisninger som kan være til reell hjelp for håndverkeren og de prosjekterende. Rett og slett at det trengs litt mer støtte i bransjen på de vanskelige tingene som utførende møter i sin praktiske hverdag.

Bærekraftsvurderinger
Hellstrand er også opptatt av at det er noen huller i bransjen generelt, som går på bærekraftsvurderinger i forhold til plassbygde og prefabrikkerte baderom.

- Jeg har et mål om å relativt raskt få med bransjen på å få med på å lage noen klimagassregnskap og livssyklusanalyser for å se hvordan disse tingene står mot hverandre – det vet vi ikke i dag. Mange byggherrer er veldig opptatt av bærekraft, og jeg tenker at det er et tema også Fagrådet bør bidra til. Derfor håper jeg å kunne initiere noen prosjekter raskt, for å få noen svar på bordet som er til beste for bransjen.

I sum vil jeg bidra med mine erfaringer til at Fagrådet kan være en enda sterkere ressurs – i tillegg til at vi selvsagt skal fortsette å være et serviceorgan for de godkjente våtromsbedrifter og bidra aktivt til kompetansespredning i bransjen.