Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger:

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. Dette standardforslaget gir anvisninger om FDVU-dokumentasjon som skal foreligge ved overtakelsestidspunktet.
vvs_brandstory
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com