Bruk av ny teknologi, mer kunnskap og opplæring blir helt nødvendig skal man klare å få maksimal energieffektivisering i et bygg. - Det er ikke nok å måle og registrere et forbruk, men effektiviteten må hele tiden overvåkes og analyseres for at energiutnyttelsen skal bli optimal.
vvs_brandstory
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com