Tag: Legionella

Ønsker enklere og sikrere forebygging mot legionella

Tradisjonell byggeteknikk med begrenset fokus på legionellarisiko i utformingen gjør det krevende og kostbart å drive FDV. Undervisningsbygg har derfor tatt intitiativ til en faglig gjennomgang av hele legionella komplekset. Målet er å finne enkle og gode prinsipper for å bygge rett, samt klargjøre hva som er god nok behandling for å forebygge vekst av legionella i eksisterende anlegg.

Rekordmange tilfeller av legionella i Sverige i 2017

Så langt i 2017 har Sverige blitt rammet av 171 legionellatilfeller, som er 25 flere smittede personer enn i hele 2016. I Danmark opplever man samme utvikling, hvor nærmere 200 personer er rapport smittet til og med august i år.

– Viktig med kontinuerlig fokus på legionella

- Legionella er en problemstilling som vi fremdeles må ha fokus på. Hvert år meldes det om flere dødsfall på grunn av legionærsykdom, sier Knut Olav Knudsen fagsjef i VVS-foreningen.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com