hVA med VA i Lørenskog? VA-ingeniører – kommunalteknikk

    0

    Lørenskog kommune

    Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 37 000 innbyggere og 2200 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!

    Har du lyst til å jobbe i en kommune i stor vekst? Har du lyst til å jobbe i en kommune som satser på rene vassdrag? Eller hva med en kommune som har stort fokus på utskifting av vann- og avløpsledninger? Vi har to nyopprettede VA-stillinger.