Energiingeniør

  0

  GK Inneklima

  GK Gruppen er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner. Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Våre løsninger er basert på ledende teknologi, inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring. GK Gruppen har en omsetning på nesten 5 milliarder kroner i året. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark med ca. 2900 medarbeidere.

  GK har Norges fremste kompetansemiljø innen inneklima. Vil du være med på et topplag og jobbe for et bedre miljø?

  Nå trenger vi deg med kunnskaper og interesse for tekniske anlegg og som ønsker å redusere energiforbruket i dagens og fremtidens næringsbygg. Vi søker etter en faglig dyktige Energiingeniør til å jobbe sammen med 18 engasjerte medarbeidere i avdelingen Trondheim Service. Arbeidsoppgavene vil bli utfordrende, tverrfaglige og med vekt på dagens utfordringer i byggebransjen. Vi har et meget godt arbeidsmiljø og du vil hos oss møte mange med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for sitt fagfelt. Bli med på laget for et bedre miljø og skap noe av betydning.

  Arbeidsoppgaver:

  • Driftsstøtteoppgaver med energioppfølging ved bruk av EOS, SD-anlegg og anleggsbesøk
  • Rådgiving innen energieffektivisering av bygninger
  • Energimerking
  • Energivurdering av tekniske anlegg
  • Enøkanalyser
  • Tekniske og økonomiske energivurderinger
  • Foreslå og gjennomføre lønnsomme forbedringstiltak

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • Ingeniør eller med tilsvarende kompetanse innen VVS og eller energibruk i bygninger.
  • God kunde og forretningsforstålse
  • Gode kommunikasjonsevner og evne til å jobbe i team
  • Resultatorientert
  • Generelt god IT kunnskap

  Vi kan tilby:

  • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • Kurs og etterutdanning
  • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
  • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
  • Bil- og telefonordning
  • Tilskudd til trening gjennom GK Aktiv

  Kontaktperson:  Knut Andre Høvik, Avdelingsleder, Mob: 995 22 100

  Søknadsfrist: 05.03.2017