Ventilasjon

Ny teknologi for behovsstyrt ventilasjon

– Etter flere år med stadig strengere krav til energiforbruk i ventilasjonsanlegg, har hele bransjen strukket seg langt i sin søken etter de mest energivennlige løsningene. På noen felt, så langt at det er fysiske lover som til slutt blir begrensningen, sier produktsjef Lars Jåstad i Ventistål.

Novema Kulde – mye kraft i 50-åringen

I år feirer Novema Kulde seg selv. For å summere årets 50-års jubilant, er det naturlig å ta utgangspunkt i ventilasjonsfirmaet Randem og Hübert med røtter tilbake til 1930-tallet. 22. juni 1967 ble avtale skrevet for Norsk Ventilasjonsmateriell og Agenturforretning AS, raskt forkortet til Novema. En drøy måned senere ble Novema AS stiftet.

Bruk av brennbar isolasjon i Norge

Etter flere storbranner i det siste, stilles det spørsmål om reglene for bruk av brennbar isolasjon i Norge. SINTEF Byggforsk ønsker å avklare noen momenter rundt dette.

Flexit ekspanderer og utvider produksjonen

Økt fokus på inneklima og energisparing gjør at Flexit har utvidet fabrikken i Töcksfors. Nye produktlanseringer og en økt tilstedeværelse i det svenske markedet har også skapt behov for større produksjonslokaler og flere ansatte.

VKE: – Aggregater burde fått bodplass

Desentral ventilasjon er den løsningen som erfaringsmessig gir de mest fornøyde brukerne, men løsningen krever et egnet sted for boligaggregatet. Bransjen ønsker at beboeren skal få et godt inneklima, og det er enklest og mest robust når hver boenhet har eget system, sier styreformann Steinar Holm i VKE.

AFK eiendom FKF skal bedre inneklimaet på Bjertnes vgs

Bjertnes videregående skole i Nittedal skal rehabiliteres. Kostnadsrammen er 125 millioner kroner, inkl. mva., og arbeidet vil ta ett år. I mellomtiden flyttes elevene over i midlertidige lokaler.

– Skal bli den komplette leverandøren på luftteknisk utstyr

Lindab som er mest kjent for kanaler til ventilasjonsanlegg, er i ferd med å ta betydelige markedsandeler på luftteknisk utstyr til ventilasjonsbransjen. Nå satser leverandøren også mer på systemløsninger.

Skal forsvare masteroppgave om «Pubertetsduft»

Noen vil kanskje hevde det stinker litt av masteroppgaven til Nora Holand. Hun er ingeniørstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og skriver masteroppgave om pubertetsduft og ventilasjon. Oppgaven hennes er en del av SINTEF Byggforsks BestVent-prosjekt.

– Kilden barnehage skal bli et signalbygg innen miljø

Nå settes snart spaden i jorden for Kilden barnehage, et virkelig signalbygg innen miljøbygg. Omsorgsbygg og Varden Entreprenør har signert kontrakten, og barnehagen skal stå klar mot slutten av 2018.

Naturlig eller mekanisk ventilasjon?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi. Her er de vanligste alternativene.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com