Ventilasjon

GK leverer alt av teknikk til Mjøstårnet

GK skal levere elektro, rør, ventilasjon, byggautomasjon og kulde til verdens høyeste bygg i tre på Elverum.

VKE melder om rekordvekst i klimamarkedet

Klimamarkedet tilknyttet bygg ligger an til en rekordvekst på 6,2% i 2017 . Sterkt vekst i igangsettingen av nye yrkesbygg både privat og i offentlig sektor i 2016 er årsaken til den store veksten.

Kunnskap om bygningsfysikk forlenger byggets levetid

Mange skader på norske bygg er relatert til fukt, med de negative konsekvensene det får for bygningsdeler og inneklima. Det er obligatorisk, uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse nettopp for å redusere fuktskader.

Exhausto begynner å få nytt utstyr på plass etter brannen

Exhausto begynner å få oversikt over fremdriften i produksjonen etter brannen i mars. - Vi får ny stansemaskin, ny knekker og nytt verktøy er på vei til vår fabrikk på Flå. Dette kommer i uke 21, sier adm.direktør Lars Reinemo i Exhausto.

Varme soverom er en utfordring i passivhus

- Vi har løst mange utfordringer gjennom passivhus, både når det gjelder inneklima og energi, men har skaffet oss et nytt problem på soverommet, mener Magnar Berge fra Høgskulen på Vestlandet.

Ensto Exvent AS endrer navn til Exvent AS

Exvent er et finskeid selskap med lidenskap for inneklima, og som har utviklet, produsert og markedsført energieffektive løsninger for bedre inneklima siden 1983. - Vår...

-Elverum bygger Norges mest innovative skole

-Prosjektet vekker interesse både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har stor innovasjonsgrad både i forhold til materialbruk, byggelogistikk, anbudskonkurranse, ventilasjonsteknologi og dialog med markedet.

Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus

Skal vi få fornøyde brukere i et bygg, må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger fra mennesker, materialer og aktiviteter.

KTV Group vinner kontrakt på Sverdrup

Samsung Heavy Industries har valgt KTV Group til rengjøring av HVAC moduler som er under bygging i Sør-Korea. Arbeidet starter om få uker og varer over 8 måneder.

Universell utforming prioriteres sjelden ved oppgradering

Samfunnet er tjent med at flere av oss kan bo hjemme så lenge som mulig. Likevel prioriteres universell utforming sjelden når boliger oppgraderes.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com