Varme & energi

Ny luft-vann varmepumpe fra Daikin

Altherma 3 er en helt ny luft/vann varmepumpe spesielt tilpasset vannbårne gulvvarmesystemer, radiatorer og tappevannsoppvarming. Varmepumpen kan benyttes både til eksisterende og nye boliger, samt til lavenergihus.

– En risiko at det kommer useriøse aktører på banen

– De siste årene har man installert mellom 5 000 og 6 000 varmepumper for vannbåren varme i Norge. Naturvernforbundet anslår at det fortsatt finnes opptil 80 000 oljefyrer i Norge, og om brorparten av disse skal konvertere til varmepumpe innen forbudet i 2020, slik tendensen har vært til nå, snakker vi 35 – 40 000 installasjoner i året.

Smart bruk og lagring av energi

Undervisningsbygg inviterer til leverandørdag med energiproduksjon på bygg som tema. Undervisningsbygg inviterer sammen med blant andre store byggherrer som Statsbygg, Trøndelag fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Østfold fylkeskommune og Omsorgsbygg til en konferanse om energiproduksjon fra solceller. 

Etablerer smart klynge for byggenæringen i Stavanger

Site 4016 er et spennende prosjekt som ledes av Smedvig Eiendom. Her står nytenkning og ny teknologi høyt på dagsorden. Prosjektet har som målsetning å benytte en rekke innovative og energieffektive løsninger, samt at man ønsker å tenke nytt i forhold til prefabrikkering av tekniske installasjoner. 

Setter ny standard for digitalisering med Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet har et budsjett på over 2,7 milliarder kroner og benytter verdensledende teknologi for å bygge et av landets mest moderne helsebygg. Prosjektet har fra dag en hatt fokus på innovative løsninger.

Lær deg å erstatte oljefyr med varmepumpe

De neste to årene skal mange tusen oljefyrer byttes ut. Mange vil erstattes med varmepumper, og det krever riktig kunnskap. Norsk Varmepumpeforening starter nå en landsdekkende kursserie med David Zijdemans.

Styringsteknologi sørger for minimalt energiforbruk – samtidig ivaretas sikkerheten

Styringsteknologi fra ABB skal gjøre omsorgssenter selvkjørende med lavt energiforbruk og høy sikkerhet. Leverandøren har levert KNX-basert styring av lys, varme, ventilasjon og persienner til passivhuset Nesbru bo- og omsorgssenter i Asker kommune.

Rørleggerkjeden VB og Free Energy inngår samarbeid

Rørleggerkjeden VB har inngått et strategisk samarbeid om leveranser, montering og service av HYSS-systemet som Free Energy leverer. Varme og energi er et viktig satsningsområde for rørleggerkjeden VB og de rundt 200 medlemsbedriftene, og som et ledd i dette har VB inngått et strategisk samarbeid med Free Energy.

Enova inviterer energibransjen til innovasjonskonkurranse

Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren, og setter av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.

Enig i klimamålene – tviler på at vi når dem

En fersk spørreundersøkelse viser at 88 prosent av nordmenn støtter målet om å kutte Norges utslipp med minst 80 prosent innen 2050, mens bare 31 prosent tror vi når målet.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com