Varme & energi

Ny viktig kuldestandard med veiledning klar

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper er nå oversatt til norsk. Til standarden er det også utarbeidet en egen veiledning som er gratis tilgjengelig.

Ny teknologi for kjølelagring vil endre kjølebransjen

Nøkkelordet er energilagring omkring faseforandring. Den nye terminalen på Flesland Flyplass er en av plassene denne teknologien tas i bruk. Det er sivilingeniør Rune Teigland fra Cowi AS som har designet kjøleanlegget.

NCC bygger miljøbygg til 205 millioner

Etter 17 år i planleggingsskuffen hos KLP Eiendom og seks måneder samspill med totalentreprenør, underleverandører, arkitekter og tekniske fag blir et av Trøndelags mest attraktive og bærekraftige kontorbygg endelig en realitet.

NCC skal bygge ny passivhusskole i Bergen

– NCC ligger langt fremme i utviklingen av skoler med passivhus-standard, det ser vi her på Damsgård skole og ikke minst på en rekke bærekraftige skoler vi har bygget over hele landet, sier Lars Westman, Head of Operations i NCC Building.

Lønnsomt å overvåke energiforbruket

Enten man vil varme vann mer effektivt eller kjøre ventilasjonsanleggene mer fornuftig på et hotell, så handler god energieffektivisering til syvende og sist om tett oppfølging.

Trinnløst fra 4 til 28 kW med NIBEs nye bergvarmepumpe

Den inverterstyrte varmepumpen er velegnet for små og mellomstore næringsbygg, skoler og boligblokker. NIBEs teknologi gir fordeler som høy årsvarmefaktor og minimale driftskostnader.

Bedriftene trenger fagkompetanse

NHOs Kompetansebarometer 2017 ble lansert i mandag. Kompetansebarometeret viser at bedriftene fortsatt har et stort udekket kompetansebehov. Det er håndverksfag og ingeniør og tekniske fag som er mest etterspurt blant NHOs bedrifter.

Sterk vekst i etterspørselen etter fornybar energi

Ferske tall fra Association of Issuing Bodies (AIB) viser at etterspørselen etter fornybar energi er kraftig økende. “Europeiske husholdninger og bedrifter viser at de tar det grønne skiftet på alvor”, sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ.

Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

Urban Rigger kan løse europeisk boligmangel

Med 180.000 mennesker på verdensbasis som flytter til byer hver dag, øker behovet for nye boligløsninger. I tillegg til å løse plassproblemene, må de nye husene være attraktive, effektive og bærekraftige.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com