Varme & energi

Nye bygninger kan varmes opp med tilluft alene

Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert tilluft.

Enova endrer rangeringskriterier for eksisterende bygg

Enova endrer rangeringskriteriene innen programmet Eksisterende bygg. Prosjekter som blir gjennomført ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene.

Nødvendig med omstillingskompetanse

Alle de nye, klimavennlige kuldemediene har utfordringer ved seg, utover de farene som følger med vanlige HFK-kuldemedier. Kuldesjef i VKE, Stig Rath mener derfor det er svært viktig med økt kuldeteknisk kompetanse rundt de nye mediene.

Bratt rampe til bobilhotell snøfri med sniffere

Bobiler er i hovedtrekk sommerbolig, men mange tar ut det vakre kjøretøyet sitt for noen feriedager under vinterferien eller påsken. Gjennom det mørke halvåret står bobilen lagret. Dette ga eier av Askjem Camping-Center utenfor Tønsberg ideen om et bobilhotell.

Gamle hus kan bli gode på energibruk, komfort og arkitektur

Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape det til moderne arkitektur med bedre bokvalitet? En ny rapport gir svar på at gamle hus kan bli like gode som nye når det gjelder både energibruk, komfort og arkitektur.

Kompakt stål, og alle krav til passivhus oppfylt

Robot Eiendom på Askøy, noen kilometer nord for Bergen valgte å gå for passivhus da de bygget et nytt kontor og lagerbygg på nær...

Bygger unikt fullskala kontorbygg for å forske på nullutslippløsninger

ZEB Flexible Lab skal stå klar i 2020, og blir et fullskala kontorbygg hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng. Veidekke er nå valgt som samspillsaktør.

Kristiansand er Årets varmepumpekommune 2017

Kommunen har kuttet energibruken i egne bygg med 30 prosent siden 2006, og fortsetter å sette ambisiøse mål. – Vi håper andre kommuner lar seg inspirere, sier juryen om Årets varmepumpekommune.

Skal forske på varmtvann

I prosjektet VarmtVann2030 skal byggeiere og leverandører samarbeide med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge.

Klimaforkynner med et tydelig hull i CVen sin

Få har stått på så mange sider av bordet i byggenæringen som ham. Etter mange år innen forskning og i entreprenørbransjen, er Kim Robert Lisø (47) endelig i gang med å klimatilpasse rådgivningsbransjen.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com