Sanitær

– Rørleggerne i Comfort skal være blant de dyktigste

Conrad Ekholt har vært teknisk fagsjef i Comfort siden 1. august.  Ilddåpen kom under kjedens Tekniske Fagseminar på Gardermoen forleden der han regisserte arrangementet. Et tettpakket og lærerikt todagersprogram ble gjennomført for kompetansesøkende rørleggere.

FLOW Bjørgvin VVS fikk rørleveransen til Meny på Askøy

FLOW Bjørgvin VVS har fått rørleveransen til MENY butikk på Askøy utenfor Bergen FLOW Bjørgvin VVS AS har inngått en kontrakt med Sæbø Bygg AS om en totalombygging av en MENY butikk for Norges Gruppen AS. 

Skal øke kompetansen på nøkkelpersonell

Flow Group samlet denne uken 20 av sine prosjektledere fra hele landet på et todagers egenutviklet prosjektleder program i regi av Flow Akademiet. Det var lagt opp til to intensive dager hvor temaet for denne samlingen var økonomistyring i prosjekt og kontraktsforståelse.

Ønsker enklere og sikrere forebygging mot legionella

Tradisjonell byggeteknikk med begrenset fokus på legionellarisiko i utformingen gjør det krevende og kostbart å drive FDV. Undervisningsbygg har derfor tatt intitiativ til en faglig gjennomgang av hele legionella komplekset. Målet er å finne enkle og gode prinsipper for å bygge rett, samt klargjøre hva som er god nok behandling for å forebygge vekst av legionella i eksisterende anlegg.

Flow Trøndelag VVS etablerer egen klimaavdeling

Flow Trøndelag VVS har startet egen klimaavdeling. Flow-Group har siden etableringen av den nye alliansen hatt ambisjoner om å bli en totalteknisk VVS entreprenør. Nå er den første klimavdelingen en realitet i Trondheim og Trøndelag.

-Merkelig at prisene går ned når vi mangler rørleggere

Det er mangel på rørleggere, men likevel synker prisene. Akkurat dette er en problemstilling som flere i bransjen ikke finner løsningen på. En av dem er administrerende direktør hos K. Lund i Trondheim, Torkild Kors

Hva gjelder – ikke skade eller minst mulig?

Boligprodusentene har jobbet aktivt for å få endret denne preaksepterte ytelsen til § 13-15 andre ledd bokstav c. Og de har lykkes. DiBK har gjort endringer i de preaksepterte ytelsene og redusert kravet til membranoppkant ved dørterskel fra minimum 25 mm til minimum 15 mm.

Smarthusløsning fra Grohe skal stoppe vannskader

IOT – internett of things begynner for fullt å gjøre sitt inntog i VVS-bransjen. Flere løsninger og produkter kommer på løpende bånd. Dette åpner nye muligheter for VVS- og rørbransjen mener Grohe som nettopp har lansert et nytt produkt som skal redusere vannskader.

Comfort investerer i kompetanse

Rørleggerne Jan Marius Bye og Marius Svendsen fra Comfort Askim & Mysen Rør AS var blant deltagerne under Comfort Teknisk Fagseminar tirsdag og onsdag denne uken. Opplegget skamroses av de unge rørleggerne, som om mulig hadde tatt en dag til.

DiBK endrer i veiledningen om vanntett sjikt i våtrom

I veiledningen til byggteknisk forskrift § 13-15 om våtrom og rom med vanninstallasjoner, er den preaksepterte ytelsen om oppkant endret.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com