Nyheter

Skal legge bedre grunnlag for digitalisering av byggenæringen

Nå skal BuildingSMART Norge forvalte en felles plattform for tre forskjellige bransjedatabaser, på vegne av en samlet norsk byggenæring. Byggenæringens bransjedatabaser fordeler seg i dag på bygg, elektro og VA/VVS. Mangelende enighet om én standard har gjort at disse databasene ikke har oppnådd godt nok potensial for digitalisering av byggenæringen.

Årets studenter ved Fagskolen Oslo Akershus med avansert ICE-metodikk

Nå er Fagskolen i Oslo Akershus i full gang for kommende studieår med BIM-utdannelse. – Linja har gjennom ti år utviklet seg til å bli en nisje i markedet. De som går ferdig BIM-utdannet herfra, er høyt ettertraktet i byggebransjen, sier faglærer Harald Selvær. Fra i år kan studentene drive avansert praksis i det nyer ICE-rommet ved skolen.

Lavenergiprogrammet avslutter med foredrag: 10 år på 100 minutter

31.desember er det slutt, da lukker Lavenergiprogrammet dørene. I løpet av 100 minutter den 2. november oppsummerer vi 10 år med Lavenergiprogrammet. Du får...

Målbevisst ungdom med yrkesbakgrunn vil bli BIM-teknikere

Ved Fagskolen i Oslo Akershus er nye studenter nå i full gang med BIM-utdannelse gjennom dette studieåret. Tre av studentene; Therese Arnesen, Frid Klungrehaug og Øyvind Melzer møtes over felles interesser tross svært ulik yrkesbakgrunn. Fra hvert sitt faglige stårsted har de ett felles bevisst mål: De vil bli BIM-teknikere.

– Ønsker at VVS-Arena skal bidra til å heve kompetansen

Når Brødrene Dahl samler bransjen til bransjetreffet VVS-Arena er ett viktig mål at alle skal reise hjem med ny kunnskap og gode ideer.

Avantor tar i bruk nyskapende miljøteknologi

Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Gullhaug Torg 2A er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter, og skal inneholde både boliger, kontor og næring på til sammen 10.000 m2.

Flere må velge høyere yrkesfaglig utdanning

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) lanserer mandag 18. september en kampanje på sosiale medier for å opplyse elever på yrkesfag om studiemuligheter i høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole.

HMS-arbeidet i Brødrene Dahl bærer frukter

- Alle skal komme friske og raske hjem fra jobb – hver eneste dag. Så enkelt er det, sier Pål Eggum, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Brødrene Dahl.

Over 200 bad må rives i Kværnerbyen

Mange beboere i Kværnerbyen i Oslo må flytte ut grunnet en feilkonstruksjon i hundrevis av bad. Obos varsler rettslige skritt mot det italienske selskapet som har levert de prefabrikkerte badene.

Ny viktig kuldestandard med veiledning klar

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper er nå oversatt til norsk. Til standarden er det også utarbeidet en egen veiledning som er gratis tilgjengelig.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com