Aktuelt

– Må synliggjøre prisbildet i verdikjeden bedre

- Skal verdikjeden i VVS-bransjen fungere må alle ta sitt ansvar. Det betyr etter min mening at alle aktørene må gjøre det man er satt til gjøre, sier Rune Østvold, markedssjef i Xylem Norge AS

Rørleggermester: 11 ukers kurs i Spania er populært

Rørleggermester: Mange rørleggerlærlinger har innerst inne en drøm om å bli mester når svennebrevet er på plass. Men hvordan og hvor tar du mesterutdanningen?...

Utarbeidet situasjonsrapport for rørleggerfaget i Oslo og Akershus

Rørbransjen har et stort potensiale, men sliter med renommé og rekruttering mener fire studenter ved KEM-linjen i Kongsberg.

– Mester med praksis bør kunne få ansvarsrett i tiltaksklasse 3

Mesterkvalifikasjon med nødvendig og relevant praksis bør gi godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Dette bør gjelde for utførende oppdrag for alle mesterfag i byggenæringen. Det er Mesterbrevnemndas standpunkt.

– Forventer at nye tiltaks-klasser vil gjenspeile dagens ordning

Etter at Direktoratet for Byggkvalitet måtte krype til korset og legge ny forskrift om tiltaksklasser på is, forventer rørbransjen at den nye forskriften blir i tråd med tidligere praksis. I motsatt fall vil det en massiv nedgradering av dokumentert kompetanse, skape store problemer for en del rørleggervirksomheter og mindre konkurranse om byggeprosjektene.

B-Link skal digitalisere byggenæringen

Gjennom fem år har eierne av byggenæringens tre varedatabaser, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossister Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste AS (NOBB) drevet en utviklingsprosess for felles grensesnitt og samordnet produktinformasjon. Nå er partnerne klare til å lansere den nye kommunikasjonsplattformen B-Link som skal digitalisere byggenæringen.

Stortingsmelding 25 – Kraft til endring: Et første steg for å...

Kraft til endring er tittelen til Stortingsmelding 25, hvor Olje- og energidepartementet (OED) har satt som mål å redusere energiintensiteten med 30 % innen 2030. Videre har Energi- og miljøkomiteen i sin innstilling til Stortinget fremmet at det bør settes et konkret mål om å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger med 10 TWh, sammenlignet med 2017 nivå.Stortinget, og forhåpentligvis Regjeringen, har dermed gitt oss i bygge-, VVS- og eiendomsbransjen det initielle premiss for å, istedenfor å snakke om energireduksjoner, faktisk realisere dem!

Energiambisjonene innfris ved utbyggingen av Oslo Lufthavn

Utbyggingen ved Oslo Lufthavn, Gardermoen ( OSL) vil bidra til at andelen av fornybar energi relatert til termisk energiproduksjon vil være bedre enn situasjonen var før utbyggingen. Prosjektet har store energi- og miljøambisjoner.

Dårlig kontroll med hybridventilasjon

Ved bruk av såkalt hybridventilasjon tas det dessverre for lett på vedtatte krav til inneklima. Rådgiver Harald Vidnes støtter skepsisen mot hybridventilasjon og advarer mot å la arkitekter legge premissene for ventilasjon. Resultatet kan føre til et dårlig inneklima, langt ut over grensene som er vedtatt.

PhD-kandidater ble tildelt best paper award

De to PhD-kandidatene Torhildur Kristjansdottir og Jens Tønnesen fra NTNU mottok nylig pris for artikkel om en metode for bærekraftig optimalisering av ventilasjonssystemer på den internasjonale konferansen «Sustainable Built Environment».
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com