Aktuelt

Må øke kompetansen på naturlige kuldemedier

Som følge av EUs F-gass-forordning skal de tradisjonelle HFK-kuldemediene fases ut av markedet. Nå skjer det en gradvis innføring av nye kuldemedier, som R32 og R-1234ze, med lavere GWP (Global Warming Potential) enn R410, som fortsatt er det mest brukte.

En vei ut

Diskuterer du med din konkurrent hvilken pris dere skal tilby eller fordeler markedet mellom dere, vil dette være grove overtredelser av konkurranseloven. Du kan imidlertid komme deg ut av et slikt samarbeid og unngå gebyr dersom du er den første som legger alle kortene på bordet og melder fra til Konkurransetilsynet.

Store miljøfarlige gasslekkasjer fra næringsbygg

Det er store lekkasjer av miljøfarlig HFK-gass fra næringsbygg. Det viser den uavhengige rapporten Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg som NHP-nettverket har fått utarbeidet i samarbeid med VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

– 40 til 60 % relativ fuktighet er «sweet spot»

Relativ luftfuktighet i området 40 – 60 % er gunstig for å redusere smitteevnen til flere typer virus. Og studier fra sykehus, sykehjem og kontorbygg antyder at det er gunstig for å unngå infeksjoner, stress og sove godt.

Midlertidig ansettelser: Små utslag i evaluering

Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Omstiller byggebransjen med «big-data»

– Som IT-selskap jobber vi aktivt med smarte bygg og smarte byer. Vi utvikler blant annet løsninger for sanntidsovervåkning av luftkvalitet som både sender data til bomringen, og varsler til astmatikere. Vi kobler ulike teknologier sammen for å skape bedre løsninger i hverdagen, forteller Michael Jacobs, leder for Atea, landets største IT-selskap.

Er drift og vedlikehold av offentlige bygg ute av kontroll?

Med jevne mellomrom ser vi i media at bygg forfaller, sykehus, skoler, barnehager og forsvaret må stenge av arealer, fasader faller i hodet på folk på gata. Hva er det som svikter?

Endelig får fagskolene et etterlengtet løft

Nå tar politikerne grep for at flere skal få øyene opp for fagskoleutdanningene. Det er viktig for mange bedrifter.

Prosjektene gjør utdanningen relevant

– Når folk i bransjen spør om hva vi driver med på HiOA, forteller jeg om hvilke prosjekter vi har. Og det er akkurat det de opplever som relevant, sier Knut André Bolstad.

– Vi må prosjektere mer fleksible bygg

Skal vi ta hensyn til komfort, produktivitet og økonomi på lang sikt, må vi tenke mer helhetlig når vi utformer bygg – og forenkle teknikken.

Dette må du vite om den nye standarden for ventilasjonsfilter

Den nye test- og klassifiseringsstandarden for ventilasjonsfilter betyr store endringer for alle som jobber med filter.

Lokal luftkvalitet kartlagt i utvalgte byer

Flere norske byer kan ha dårligere lokal luftkvalitet, enn det som fanges opp av dagens nettverk av målestasjoner.

– Må synliggjøre prisbildet i verdikjeden bedre

- Skal verdikjeden i VVS-bransjen fungere må alle ta sitt ansvar. Det betyr etter min mening at alle aktørene må gjøre det man er satt til gjøre, sier Rune Østvold, markedssjef i Xylem Norge AS

Rørleggermester: 11 ukers kurs i Spania er populært

Rørleggermester: Mange rørleggerlærlinger har innerst inne en drøm om å bli mester når svennebrevet er på plass. Men hvordan og hvor tar du mesterutdanningen?...

Utarbeidet situasjonsrapport for rørleggerfaget i Oslo og Akershus

Rørbransjen har et stort potensiale, men sliter med renommé og rekruttering mener fire studenter ved KEM-linjen i Kongsberg.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com