Aktuelt

Markedskommentar BNL: Stabil fart og høyt aktivitetsnivå

Det ser ut til at byggenæringen er i ferd med å stabilisere seg på et høyt aktivitetsnivå, det til tross for litt humpete igangsetting og salg av boliger. Store offentlige investeringer, spesielt i infrastruktur, skaper vekst, skriver Jomar Talsnes Heggdal, næringspolitisk sjef i BNL i en markedskommentar for september,

Axel Stuen Hammer: – Bærekraftig byggutvikling

Verden akselererer, endringene kommer raskere og utviklingen tiltar. Står du stille blir du skutt, og høstjakta i eiendomsnæringen er alltid åpen.

Mange sterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver»

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har mottatt svært mange nominasjoner til sin årlige konkurranse «Årets Unge Rådgiver».

Vil ha kontroll på import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere kontroll med import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen. Videre foreslår Miljødirektoratet at produktforskriftens kapittel 6a også skal omfatte Svalbard.

– Hvorfor skal ikke jeg kunne prosjektere i tiltaksklasse 2?

Anders Sødal Ranheim, prosjektleder hos Østlandske VVS AS, har fulgt debatten i kjølvannet av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag til endring av byggesaksforskriften med stor interesse.

Økende behov for kompetanse rundt byggautomasjonsfaget

Økt anvendelse av avansert teknikk i moderne bygg stiller høyere krav til bred teknisk fagkompetanse i prosjektene. – Vi ser økende grad av sømløs teknisk integrasjon i byggene. Vår største utfordring er store forskjeller på kunnskap og kompetanse rundt de tekniske løsninger hos de ulike aktørene i prosjektene.

VKE involvert i europeisk standardiseringsarbeid

Fagdirektør kulde i VKE, Stig Rath, er leder av SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg. Komiteen arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kuldeanlegg.

Uakseptable endringsforslag i byggesaksforskriften

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er kritiske til KMDs forslag om at «fagskole er tilstrekkelig utdanning for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2. Det er spesielt endringer i sentral godkjenning, der toårig fagskoleutdanning kan erstatte profesjonsutdanningen for arkitekter som kompetansekrav for tilegnelse av ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering- og kontroll som NAL reagerer sterkt på.

Integrerer sanntidsinformasjon i BIM for mer effektiv FDV

Selv om kostnadene kan være store i BIM-prosjekter er fordelene mange. Nå ønsker Schneider å tilføre BIM-modellene økt verdi i driftsfasen med sanntidsinformasjon fra SD-anlegg og andre enheter.

– Vi angriper ikke fagskolene!

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har måttet tåle kritikk fra flere hold etter deres sterke bekymring for Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2.

Bravida tester ut digitale verktøy fra Dalux på byggeprosjekter

Bravida-konsernet har startet innføringen av Dalux Field og Dalux Box som et ledd i utviklingen av den digitale byggeplassen. Alle de tekniske avdelingene er innvolvert i implementeringen.

Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Lean Consulting i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

– Deler ikke bekymringen om fagskoleutdanning

- Etter endt utdanning og med erfaring/praksis som foreslått i høringen er fagskoleingeniøren kapabel til å utføre oppgavene som faglig leder for prosjektering (PRO) i tiltaksklasse 2 og Utførelse (UTF), samt tiltaksklasse 3 på en god og forsvarlig måte!

Brutal nedfasing av HFK-kuldemedier

Galopperende prisstigning, knapphet på enkelte kuldemedier, og usikkerhet om hvilke klimavennlige alternativer som er best. Utfordringene står i kø for både kulde- og varmepumpeentreprenører og eiere av kuldeanlegg og varmepumper med HFK.

– Verdiskapingen skjer i planfasen

Øyvind Mork, som har vært aktiv i RIF siden 1990 er nå inne i sin andre periode som styreleder. I forrige uke hadde RIF sin årlige styresamling på Lysebu og Mork sier foreningen har beveget seg i riktig retning de siste årene. - RIFs synlighet og politiske gjennomslagskraft er mangedoblet det siste tiåret, til tross for en betydelig mindre administrasjon, sier Mork.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com