Advokatens hjørne

Totalentreprise som kontraktsform – forskjell fra utførelsesentreprise

Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger.

Sluttoppgjøret – unngå disse 7 feilene

Formelle feil i sluttoppgjøret er unødvendig og kan koste dyrt. Vi ser på 7 typiske feil som alle burde klare å unngå enten man er byggherre eller entreprenør. Husk at en innleid prosjektleder – enten det er på byggherre- eller entreprenørsiden – kan gjøres økonomisk ansvarlig om han lar være å påberope seg den andre partens formelle feil.

Dekning av forseringskostnader

Reglene om rett til dekning av forseringskostnader er lite kjent. Noen ganger krever ikke underentreprenøren dekning av forseringskostnader – andre ganger betaler hovedentreprenøren for ekstra forseringskostnader uten å være forpliktet til å betale.

Betaling av tillegg i forbrukeroppdrag

Utgangspunktet er at entreprenøren ofte får diskusjoner med en forbruker når sluttfakturaen kommer. Da har ikke entreprenøren lengre noen forhandlingssituasjon – han har utført sitt arbeid og har ikke lengre muligheten til å stanse videre arbeid. Forbrukeren vet at det koster mye å ta en ubetalt eller delvis betalt faktura til Forliksrådet.

Hovedentreprenørenes spesielle avvik fra NS-standardene

Hovedentreprenørene ønsker å få inn sine egne kontraktsvilkår som påfører merkostnader og økt risiko for underentreprenøren. Entreprenøren kan avvise eller kreve tilleggsbetalt for vilkår som ikke fremkommer av tilbudsforespørselen. Noen avvikende vilkår bør unngås og andre bør man ikke akseptere uten å være bevisst den mulige konsekvens.

Underentrepriser ute av balanse

NS-kontrakter er utarbeidet for å ha en balanse mellom oppdragsgiver og entreprenør. Når hovedentreprenøren tar inn sine egne tilleggsbestemmelser er hensikten å forrykke balansen i kontrakten til fordel for hovedentreprenøren og til ulempe for underentreprenøren. Tilsvarende når utbygger ikke engasjerer en hovedentreprenør, men flere sidestilte entreprenører.
- Advertisement -
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com