Flow Group samlet 20 prosjektledere fra hele landet til et todagers kurs denne uken. På agendaen stod økonomistyring i prosjekt og kontrakts - forståelse.

Skal øke kompetansen på nøkkelpersonell

De 20 første prosjektlederne fra Flow-Group er i gang med prosjektlederprogrammet:

0

Flow Group samlet denne uken 20 av sine prosjektledere fra hele landet på et todagers egenutviklet prosjektleder program i regi av Flow Akademiet. Det var lagt opp til to intensive dager hvor temaet for denne samlingen var økonomistyring i prosjekt og kontraktsforståelse.

– Dette er en del av det strategisk arbeidet med å øke kompetansen på vårt nøkkelpersonell i hele organisasjonen vår, sier Rønnaug Nornes, leder for K-HMS i Flow Group og ansvarlig for Flow Akademiet i en pressemelding.

Alliansens prosjektlederprogram er delt opp i 4 hovedmoduler, og gjennomføres med 2-dagers samlinger over en periode på 9 måneder.

– Dette var første gruppe av prosjektledere som deltok og har gjennomførte modul 1, og tilbakemeldingene var meget god fra alle deltagerne. Modul 2 gjennomføres før sommeren og hovedtemaene i den modulen vil være lederskap og FLOW Groups egenutviklede ledelsesverktøy: FLOWCalc (prosjektledelse) og FLOWBox (kvalitetsledelse).

– Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk gir gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. Vi setter mennesket i sentrum og skaper varige verdier for våre kunder, påpeker foredragsholderne Rasmus Møller og Mads Meisingset i pressemeldingen.

– Gjennom vårt akademi legger vi stor vekt på å fremme våre verdier og våre holdninger. Våre kjerneverdier er kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring tillegger Rønnaug Nornes.

Mads Meisingset, daglig leder i Flow Group, understreker viktigheten av å utvikle denne type kompetanse, og roser deltagerne for et stort engasjement og kompetente diskusjoner og bidrag under den intensive prosjektleder samlingen.