Jens Petter Burud, direktør for teknologi og utvikling i Caverion

Dagligvarebutikken som deler overskuddsenergi med nabolaget

Overskuddsenergien skal selges som 50-55 graders termisk energi til 60 leiligheter

0

Dagligvarebutikker bruker betydelig mer energi enn andre bygningstyper. Nå skal NorgesGruppen teste ut neste generasjon energiteknikk i Kiwibutikken på Dalgård i Trondheim.

– Dette er et spesielt prosjekt med ambisiøse miljømål. NorgesGruppen har testet ut andre løsninger tidligere, men dette er det mest avanserte til nå, sier Jens Petter Burud, direktør for teknologi og utvikling i Caverion. Selskapet har den tekniske totalentreprisen i prosjektet.

Burud presenterte prosjektet på ZEN-konferansen 2018 i regi av Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer. Senteret skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Levende eksperiment
Sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) skal prosjektet på Dalgård bant annet innhente data på effektiviteten av ulike typer solcelleteknologi.

– Vi skal teste ut ulik solcelleteknologi, i dette tilfellet tynnfilm og krystallinske solceller, for å se hvilke av disse som er mest effektive under norske forhold. I tillegg skal solstrømmen man ikke har behov for lagres i en batteribank som igjen kan brukes til å kutte effekt-topper. For å se utviklingen over tid bruer vi et energioppfølgingssystem som samler og overleverer data til forskningen ved IFE. Dette er et levende eksperiment i avansert energiteknikk, sier Burud.

Saken fortsetter under bildet:

Kiwibutikken på Dalgård i Trondheim

Merkostnaden for miljøtiltakene er 10 millioner kroner og Enova har bidratt med 3 millioner kroner til utprøving av solcellene.

Optimaliserer energistrømmer
Som teknisk totalentreprenør et det flere utfordringer som må løses for å optimalisere driften.

– Det er ulike leverandører på solcelleanlegget og kjøling som skal integreres opp mot et felles styringssystem. I tillegg er det boret 8 energibrønner hvor varmen fra kjøl og frys kan lagres. Til sammen er det mange energistrømmer og teknologier som skal spille sammen. Bygget er i drift og nå ser vi på optimalisering av energistrømmene, sier han.

Kobler butikken til boligprosjekt
Når alle systemene er i drift skal bygningen levere overskuddsenergi til et nytt boligprosjekt ved siden av.

– Et nullutslippsområde handler om å se helhetlig på energiforsyningen til et nabolag eller en bydel. Når alt er i drift skal overskuddsenergien fra butikken selges som 50-55 graders termisk energi til 60 leiligheter i et nærliggende boligprosjekt. Alle de tekniske løsningene vil til sammen gjøre denne dagligvarebutikken til landets mest energieffektive, sier Burud.

Tett samarbeid med NorgesGruppen
Byggherre, Ivar Sølberg, i NorgesGruppen Eiendom roser Caverion for et godt gjennomført prosjekt.

– Oppdraget var ikke enkelt da det var mange løsninger som skulle snakke sammen, men det fungerer helt fint. Styringssystemet gir oss fortløpende informasjon fra driften som igjen vil danne grunnlaget for hva vi skal forbedre på kommende prosjekter, sier han.

– Tilsammen har vi nå bygget 6 pilotprosjekter på Kiwi og Sparbutikker med spesielt fokus på nye miljøløsninger. Konseptene våre er under stadig utvikling og vi ønsker å bli bedre hvert år, avslutter Sølberg.

Grossisten ASKO, en del av NorgesGruppen, er også i rivende utvikling med lastebiler på hydrogen og elektrisitet. I tillegg er det snart solceller på alle ASKO-tak og strømproduksjon i egeneide vindmølleparker. Grossisten har som ambisjon å være helt grønn i løpet av seks til syv år.