Med solnedgang fra Astrum Skybar, Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Kjøleteknikk: Opplev eksperter formidle sin dype kunnskap

NKF arrangerer årets Kjøleteknisk møte i Trondheim i april

0

Kjøleteknikk: Nytt av året er at de starter konferansen med en gratis workshop på NTNU, SuperSmart Workshop på onsdag ved professor Armin Hafner. Tre dager fullspekket med faglig påfyll innen kulde- og varmepumpeteknologi, og en fin arena for å holde seg oppdatert innen siste utvikling i faget.

NKM 2017 arrangeres i år på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Velkommen til faglige og sosiale dager!

– Årets konferanse inneholder mange aktuelle temaer, og vi tror det skal være litt for enhver smak, sier Lisbeth Solgaard, leder i Norsk Kjøleteknisk Forening.

– Når du deltar på NKM skal du sitte igjen med følelsen av faglig påfyll, påpeker hun. Kanskje du blir inspirert til å videreutvikle deg selv og dine kollegaer på nye energieffektive løsninger?

– NKM er også en sosial arena hvor du kan bygge ditt nettverk. Her møter du de samme hyggelige menneskene du møtte i fjor og forfjor, i tillegg til de nye som kommer inn i bransjen, sier Solgaard.

Hovedsponsor er GK Kulde. Utstillere er Norsk Kjøleteknisk Forening, Green Refrigeration Systems, Danfoss, Advansor, Eptec Energi, Finisterra, Kuldeagenturer, Moderne Kjøling, Multiconsult, Sabroe, Sinop, Returgass, Univar, Schott Termofrost, Energi-Spar og ABK Klimaprodukter.

Lisbeth Solgaard, leder NKF vil åpne den to dagers konferansen, så etterfølges hun av varaordfører Hilde Opoku i Trondheim. Konsernsjef Jon Valen-Sendstad, GK Gruppen AS innleder de mange faglige innleggene, og et første her heter Nye reguleringer. Revidert F-gassforordning og Montrealprotokollen. (Kigali-Utfasing av HFK) ved Alice Gaustad, Miljødirektoratet. Hun etterfølges Nye regler for sikker bruk av HFK stoffer og blandinger ved Alexander Cohr Pachai, Johnson Controls, og deretter Risikoen med å introdusere nye lav GWP medier ved Armin Hafner, NTNU.

Etter lunsj første dag starter med at Ingvild Berrefjord, Wollan TD presenterer Min konkrete historie rundt det å kjøpe varmepumpeanlegg/forstå kjøleprinsipper. Berit Svensen, DSB fortsetter med Resultat fra tilsynsaksjonen på kuldeanlegg med NH3 og Petter Nekså, SINTEF med FME-HighEFF – aktivitet relatert til norsk kjølebransje. Om Trondheim Fagskole og de nye installasjonene etter flyttingen heter innlegget til Geir Gotaas, Trondheim Fagskole, og etterfølges av Gert Nielsen, GK som tar opp Intern reversible ammoniakk varmepumper. Hvilke tap i kuldeprosessen er dominerende og hvordan de ulike tiltak til forbedring påvirker energibruk for et utvalg av kuldemedier. Jørn Stene, COWI avslutter første dag med Anvendelse av CO-varmepumper til varmtvannsberedning.

Dagen avsluttes med Årsmøte – Norsk Kjøleteknisk Forening, messebesøk og øl-time.

Fredag 21. april åpnes av Torben Funder Kristensen, Danfoss som tar for seg Supermarkets in the integrated energy system. Han etterfølges av Armin Hafner og Krzysztof Banasiak, NTNU, SINTEF som skal snakke om SuperSmart-Rack installasjon i kuldelab. på Gløshaugen. Gjermund Vittersø, Thermoconsult AS vil snakke om Nytt CO2 Kompendium – hva er nytt. Viessmann Total Energy System presenteres av Jens Christian Callesen, Viessmann Refrigeration Systems as, og Mazyar Karampour, KTH vil snakke om Integration of Heating and Air Conditioning into a Supermarket CO2 Trans-Critical Booster System.

Etter lunsj andre dag tar Ola Jonassen, VVS Rådgiverne AS opp tema Aircondition i biler – glimt fra tidlig del av historien og deretter kommer Morten Hegdal, Winns og snakker om Kjølerevolusjonen med Naturlige Kuldemedium. Morten Solsem, ABK AS vil ta for seg Varmepumpens plass i nye energiregler TEK 10 og Varmepumper for kommersielle og industrielle bygg blir Anders Johansen, Sinop sitt innlegg.

600 kW R744 varmepumpe for distribusjonssenter tilknyttet et nærvarmesystem vil bli presentert av Trond Helde, Trondheim Kulde AS og deretter vil Gert Nielsen, GK snakke om Energibrønn instalasjoner eller luft vann varmepumper. Hva passer når? så kommer Frank Wold Pettersen og Morten Stensli, Carrier Refrigeration Norway AS og tar for seg Praktiske kjøleanlegg til nytte for teknikern, konsulenten og kunden

CO2 innfrysingsanlegg i fiskebåten Roaldsnes. Resultat fra Kvalitetsundersøkelsen ved Kristina N Widell, SINTEF Ocean og siste innlegg før lunsj vil John Akre-Aas, Moderne Kjøling AS snakke om Nye HFK brennbare medier, muligheter, begrensninger, ting å tenke på

Ettermiddagen starter med at en gruppe masterstudenter presenterer seg og sitt arbeid rundt kjøleteknikk.

Trondheims-møtet avsluttes med oppsummering og utdeling av Moderne Kjølings pris for beste foredragsholder.

NB! Nytt av året er at vi starter kjøleteknikk konferansen med en gratis workshop på NTNU den 19. april kl. 1430. Denne workshopen krever separat påmelding.

Gå inn på NKFs hjemmesider og se hele programmet og for påmelding. www.nkf-norge.no