Daglig leder i VKE, Aud Børset Dellrud.

VKE kritiske til TEK17 i høringssvar

– TEK 17 legger på flere områder opp til økte kostnader, redusert valgfrihet og redusert kvalitet. VKE ønsker forenklinger og reduserte kostnader, men flere av forslagene i TEK17 slik den foreligger vil gi det motsatte resultat, sier daglig leder Aud Børset Dellrud i VKE.

0

– Dette gjelder blant annet fjerning av kravet om innvendig bod, som mange i dag bruker som teknisk rom til desentral ventilasjonsløsning. Det samme gjelder forslaget til forseringskrav for ventilasjon i boligbygg. I stedet for forseringskrav kan det stilles til et generelt økt ytelseskrav til friskluftmengde. Setter vi nivået på det som allerede er praksis i bransjen vil det bli en billigere løsning sammenlignet med det forlaget som er ute på høring, sier Dellrud

For næringsbygg er det foreslått at grunnluftmengden må økes så fort leietakerarealene er i bruk, ikke når rommet er i bruk, noe som vil gi øke energikostnader.

VKE er også kritisk til at forslaget til TEK17 som var på høring, ikke følger opp de faglige innspillene på luftmengder og filtrering som ble gitt i utredningen fra Sintef Byggforsk, som skulle danne grunnlag for nye regler.