Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

-Samhandling og løsnings-kompetanse avgjørende

Bravidas Tore Bakke om fremtiden:

0

-Endringene som kommer vil kreve mer av vår bransje. Løsningskompetanse og samhandling mellom fagene vil bli helt avgjørende, sier administrerende direktør i Bravida, Tore Bakke til www.vvsforum i forbindelse med oppkjøpet av Oras.

Tore Bakke i Bravida tror at det vil bli økt etterspørsel etter flerfaglige leveranser inne for servicesegmentet og innenfor prosjektområde.

-På prosjektsiden utføres nå de fleste prosjektene som totalentrepriser, hvor teknisk entreprenør har valgretten. Anleggene blir mer og mer sammensatte og komplekse, og de skal fungere sammen. Det er av den grunn at løsningskompetanse blir viktig. Det samme gjelder dokumentasjon, som skal gjøres på en god måte. Samhandlingen mellom elektro, rør og ventilasjon blir viktigere og viktigere.

Vurderer nye oppkjøp

-Med et slikt bakteppe for fremtiden: Er det aktuelt for Bravida å kjøpe opp flere selskaper?

-Vi vurderer hele tiden oppkjøp, men det må være selskaper som passer inn hos oss. Integrering av selskaper er krevende, selv om vi har mye erfaring på området. Uansett må vi nå vente til Oras-kjøpet er vel i havn. Vi må bli et felles selskap med en felles kultur før vi gjør ytterligere større oppkjøp, sier Tore Bakke.

Parallelt med oppkjøpene skal Bravida vokse totalt med ca. fem prosent i året organisk. Dette gjør selskapet gjennom om å rekruttere dyktige fagfolk, samt inntak av lærlinger. Før kjøpet av Oras ble det rekruttert mellom 120-150 lærlinger per år.

-Vi håper at vi kan øke antall lærlinger fremover. Bravida har et godt samarbeid med skolene og er veldig godt fornøyd med dagens ungdom.

Samspillkontrakter

-Dere fikk en såkalt IPD-kontrakt, som er en slags samspillkontrakt, ved Vestfold Sykehus. Er slike IPD-kontrakter fremtidens melodi?

-I Bravida har vi hatt flere samspillkontrakter de siste årene. Dette er en kontraktsform som gjør at vi må tenke annerledes. IPD-modellen er ny i Norge, og sammen med Skanska, Assemblin og Haaland Klima har vi hatt en fin samspillfase, hvor vi har benyttet all vår kompetanse fra tilsvarende prosjekter. IPD-modellen stimulerer til kollektivt å klare målene om å bygge innenfor målpris og byggetid, og sammen skal vi klare dette, mener Bakke.

Administrerende direktør i Bravida, Tore Bakke tror at IPD-kontrakten i Vestfold er en god mal som også kan benyttes i andre prosjekters senere. Bravida har også tro på en modell, der det er en kombinasjon av samspill og totalentreprise.

Mer og mer vektlagt

-Etter samspillfasen låses prisen og vi utfører jobben etter NS8417. Dette med kompetanse, HMS, oppgaveforståelse, kapasitet og referanser vil bli mer vektlagt i fremtiden når komplekse bygg skal bygges.

Etter Oras-kjøpet vil Bravida Norge ha en omsetning på mer enn fire milliarder kroner. VVS-andelen utgjør ca. 40 prosent.

-Vi vil få et flerfaglig tjenestetilbud over nesten hele landet både på prosjekt og service. Jeg er velig stolt av å lede en virksomhet med mer enn 3 200 flinke medarbeidere, sier en ydmyk og optimistisk, Tore Bakke.