Sebastian Matijasevich, Victualic salgssjef i Europa.

Produkter med bedre ytelse bidrar til innovasjon

Victaulic merker betydelig etterspørsel etter målrettede nyvinninger:

0

VA-bransjen er i ferd med å industrialiseres, og en rekke nyvinninger vil for alltid vil endre hvordan anlegg kommer til å bygges. De spissede digitale framskritt skaper nyhetsoverskrifter, mens andre innovasjoner, som heller virker på bred front, bidrar også sterkt til bunnlinjen.

Produkter med bedre ytelse bidrar til innovasjonVA-bransjen er i ferd med å industrialiseres, og en rekke nyvinninger vil for alltid vil endre hvordan anlegg kommer til å bygges. De spissede digitale framskritt skaper nyhetsoverskrifter, mens andre innovasjoner, som heller virker på bred front, bidrar også sterkt til bunnlinjen.

Et aktuelt eksempel på nye tilnærminger til komplekse tekniske utfordringer er bruk av digitale modeller av bygg (BIM). Digitale arbeidsmetoder sikrer at bygninger blir bygget og drevet mer effektivt, noe også offentlige aktørene ønsker seg. Det er beregnet at bruk av BIM-teknologi vil føre til besparelser på nesten 1 milliard pund i året i reduserte bygge kostnader, i Storbritannia alene.

– I Victaulic erkjenner vi at det er betydelig etterspørsel etter målrettede nyvinninger med høy ytelse som også endrer måten VA-bransjen kommer til å bygge sine anlegg på. Et eksempel er tynnveggede rustfrie stålrør. Slike stålrør blir stadig oftere tatt opp i prosjektene, fordi de har en rekke fordeler sammenlignet med alternative produkter, sier Sebastian Matijasevich, Victualic salgssjef i Europa til VANytt.

Matijasevich peker på at tynne stålrør gir økt effektivitet i materialhåndtering på byggeplassen, økt levetid på rørsystemet, lavere samlede installasjonskostnader og mindre vektbelastning på støttestillaser. Derfor er dette mange steder blitt den foretrukne løsningen for byggebransjen, spesielt til bruk i sprinkler, energisystemer, VA og drikkevann.

Bruk av rustfrie stålrør er imidlertid ikke uten problemer. Tradisjonelle metoder for sammenføyning, for eksempel sveising, innebærer sikkerhetsrisiko som blant annet overoppheting, og krever kjemikalier for å passivisere stålet for å gjenopprette sin korrosjonsbestandighet. Å sveise tynnveggede rustfrie stålrør er også en tidkrevende prosess som krever erfarne og kvalifiserte fagfolk til å gjøre jobben. Slik ekspertise er kostbar.

I Victaulic så man en mulighet i markedet for rør-sammenføyningsløsninger som kombinerer høy sikkerhet og risikoreduserende tiltak med betydelige kostnads- og tidsreduksjoner, forbedret brukergrensesnitt og med et bredt spekter av bruksområder.
– Vi har utviklet et rillet mekanisk rørsystem for tynnveggede rustfrie stålrør som gjør det mulig for kundene å føye sammen rør, rørdeler og ventiler ved hjelp av en enhetlig type mekanisk føyning – en kopling kalt Intsallation-Ready, forteller Matijasevich.

Disse koplingene, som har blitt døpt StrengThin, gjør det mulig å føye sammen rørene på minutter, uavhengig av størrelsen på systemet. Om man skal føye sammen 50mm eller 250-300mm rør tar det omtrent samme tid. Dette spesielle fortrinnet skiller seg ut fra det ut fra såkalte «pressfittings», som kun er effektive bare rørdiameter under 50mm.

En annen vesentlig fordel med koplingssystemet er betydelig lavere arbeidskostnad forbundet med sammenføyning av rør. I motsetning til tradisjonelle metoder, som for eksempel sveising, er StrengThin utformet på en slik måte at det kan brukes med svært lite trening, på en vel så god og sikker måte som alternativene.

Holdbarhet er en ytterligere betydelig fordel ved StrengThin. Mens vanlige produkter har en definert livssyklus som avhenger av bruk, er StrengThin ment å være livstidsløsning – det være seg til bruk i bygg og anlegg, industri- eller energisektoren. Det er også en løsning som reduserer sikkerhetsrisiko forbundet med montering. Løsningen reduserer også sikkerhetsrisiko. Victaulics nye mekaniske rørsystem med riller installeres uten bruk av varme eller at det er fare for skadelige gasser i forbindelse med sveising, som igjen kan forårsake helseproblemer for bygningsarbeidere.

– StrengThin er et eksempel på hvordan innovative, helhetlige løsninger på kjente bransjeutfordringer kan spille en viktig rolle i å gi kostnadsreduksjoner, flere arbeidsplasser og vekst. Kraften i ny innovasjon gir muligheter; tiden er inne for bedrifter til å utnytte sitt fulle potensiale, sier Sebastian Matijasevich.