Illustrasjonsfoto. Foto:forskning.no

Politisk streik mot bemanningsbransjen

Rørleggernes fagforening stiller til politisk streik:

0

Kl. 14 blir det markering foran Storinget. 6 fagforeninger innen byggebransjen har sammen med LO i Oslo tatt initiativ til denne politiske streiken, som nå har fått støtte fra alle LO forbund, samt LO ledelsen. Arbeiderpartiet, Rødt og SV har levert ulike forslag som imøtekommer kravet i den politiske streiken.

Appellanter foran Stortinget: Arild Grande – Arbeiderpartiet, Bjørnar Moxnes – Rødt, Audun Lysbakken – SV, Per Olaf Lundteigen – SP, Steinar Krogstad – nestleder Fellesforbundet, Jan Olav Andersen – leder El og It forbundet

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

Er største arbeidsgiver på mange byggeplasser
Fortrenger faste ansettelser i så stort omfang at en ikke lenger kan si at faste ansettelser er hovedregelen
Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for fast lønn
Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring
Fører til dårligere produktivitet
Daglige lovbrudd på Arbeidsmiljøloven

Innleie har blitt et så stort problem at viktige samfunnsmessige hensyn står på spill. Derfor krever vi at politikerne tar i bruk forskriftsadgangen som ligger i dagens Arbeidsmiljølov § 14-12 pkt 5: Et forbud mot innleie fra bemanningsbyråer innen byggebransjen i Oslofjord-området.