En blid og fornøyd gjeng under jubileumsfesten, Fra venstre, oldermann Helge Ranheim, Oslo Rørleggerlaug, ordfører Marianne Borgen Oslo kommune, Anders larmerud, Oslo Rørleggerlaug, og adm.direktør i Oslo håndverk og industriforening.

– Oslo Rørleggerlaug gjør en viktig jobb i bransjen

Vellykket jubileumsfest på Hotel Bristol:

0

Oslo Rørleggerlaug samlet sist fredag rundt 300 feststemte personer til gallamiddag og fest på Hotel Bristol. Anledningen var laugets 125 – års jubileum. Flotte taler og god stemning bidro til en svært vellykket feiring.

Lauget i Oslo består av rundt 150 medlemmer, og med ledsagere, samarbeidspartnere, grossister, leverandører og andre spesielt inviterte som blant annet ordføreren i Oslo, samt oldermenn fra Bærum, Romerike og Bergen, ble rammen rundt arrangementet akkurat slik man håpet.

– Dette var en flott feiring, og jeg må takke alle deltagerne for deres bidrag til at vi fikk en uforglemmelig festaften under vårt 125 års jubileum. Her har det vært mange som har bidratt både før, og under dagen, sa en opprømt Helge Ranheim, Oldermann i Oslo Rørleggerlaug dagen derpå.

Fikk frem mye i talen
Ranheim som har vært Oldermann i lauget siden 2014 trakk frem mange gode momenter i sin tale for kvelden. Han mente man trenger en mer aktiv rørbransje i form av at bedriftslederne må engasjere seg mer, og kom med en hyllest til både eldre og yngre medlemmer i lauget som gjør en god jobb for at bransjen skal utvikle seg i riktig retning. Han trakk frem flere personer i lauget som har satt dype spor, og som har skapt resultater man i dag drar stor nytte av i bransjen. Oldermannen fremhevet også betydningen av hvor viktig rørbransjen er for AS Norge.

– Vi er med på å utvikle samfunnet, og Oslo Rørleggerlaugs medlemmer er med og bidrar. Vi er nok landets mest aktive laug. Snittalderen synker, og de yngre generasjonene ønsker å tilegne seg kunnskap gjennom aktivitet i laugene, og ser verdien av kunnskapsoverføring. Det å lære seg et håndverk er viktigere en noen gang, og vi trenger flere som søker seg til yrkesfagene, poengterte Ranheim.

Mye skryt
Det var ikke mangel på skryt og hyggelige tilbakemeldinger fra både ordfører og samarbeidspartnere under festmiddagen. Oslo nye ordfører, Marianne Borgen, takket på vegne av Oslo kommune lauget for deres innsats for faget i 125 år. Hun kunne fortelle at man opplever en økning i antall søkekandidater til yrkesfagene, noe hun poengterte som positivt, men frafallet er alt for stort. Hun var helt enig med oldermann i at man må snakke frem yrkesfagene, og at man sammen må gjøre yrkesfagene enda mer attraktive. Ordføreren understreket at bystyret og utdanningsetateten jobber iherdig med yrkesfagene. Hun ønsket til slutt Oslo Rørleggerlaug lykke til i med de neste 125 år.

På talerstolen stod også Rolf Tveter fra Brødrene Dahl, og Tor Backe fra Rørentreprenørene Norge.
– Jeg må få takke alle våre støttespillere på en dag som dette. Uten leverandører og grossister hadde vi aldri klart å få til et slikt fantastisk arrangement og en jubileumsfest som dette. På vegne av lauget vil jeg takke Rolf Tveter i BD for hyggelige ord.

Ranheim satte også pris på Tor Backes hilsen til Oslo Rørleggerlaug, og laugets betydning for bransjen og ikke minst det sosiale aspektet for en samlet rørleggerbransje i Oslo.

Backe tok blant annet for seg litt om utviklingen til lauget opp gjennom årene.

Faglig utvikling
Oldermannen er en ivrig talsmann for den faglige utviklingen i bransjen, og at kompetanseheving må tas på største alvor.
– Vårt laug satser mye på det faglige, og vi inviterer ofte andre aktører til kunnskaps oppdatering på våre laugsmøter. Vi har også opprettet et faglig utvalg som består av unge rørleggermestere som skal se på aktuelle saker og problemstillinger i rørbransjen, sett fra medlemmenes side. De skal være en ressurs i forhold til styret og lauget. De senere årene har også lauget fått ansvaret for mesterbrevutdelingen i Oslo, og som foregår i våre ærverdige lokaler i Håndverkeren. Tidligere har denne utdelingen foregått sammen med svennebrev utdelingen i Oslo rådhus. Vi setter pris på at lauget har fått ansvaret for denne utdelingen i eget hus.

Så kompetanse, læring og utvikling er helt nødvendig for å komme videre i faget, poengterte Ranheim.
– Lauget har vært tilsuttet Oslo håndverk og industriforening i alle år, noe som er grunnpilaren i vårt opphav. Vi sitter i ulike faggrupper i foreningen, hvor vi både tilfører og får nyttig kunnskap. OHIF og lauget har lykkes godt med å få innført lærlingeklausuler som utvelgelseskriterier i Oslo kommunes anbuds forespørsler. Under dette arbeidet og i rørleggerbransjen generelt i Oslo, har Anders Larmerud vært en bærebjelke. Han fortjener stor honnør for sin fantastiske innsats, og har vært betydningsfull for bransjen i mange tiår. Og vi er utrolig glad for at han fortsatt er med oss, i mange sammenhenger i sin nye rolle som pensjonist.

Oslo Rørleggerlaugs oldermann er raus med superlativene etter en slik jubileumsfest og takker til slutt administrerende direktør, Eivind Andersen og kommunikasjonssjef, Hilde Bergh i Oslo håndverk og industriforening for deres bidrag under festen.
– Eivind gjorde jobben som toastmaster meget bra og ledet oss igjennom en aften som bar preg av stil, men også i en harmonisk og ikke for formell tone. Og helt til slutt under middagen avsluttet Hilde med en fin og humoristisk takke for maten tale. Så alt i alt, kunne vi ikke ønsket ett bedre jubilee for våre medlemmer og samarbeidspartnere.