Kuldesjef i VKE, Stig Rath, er opptatt av at kuldebransjen må ta sitt ansvar med å tilegne seg ny kunnskap.

Nødvendig med omstillingskompetanse

VKE om nye kuldemedier:

0

Alle de nye, klimavennlige kuldemediene har utfordringer ved seg, utover de farene som følger med vanlige HFK-kuldemedier. Kuldesjef i VKE, Stig Rath mener derfor det er svært viktig med økt kuldeteknisk kompetanse rundt de nye mediene.

Rath forteller at brannfarlige kuldemedier kan deles inn i to grupper, naturlige kuldemedier som propan, isobutan, etc. og syntetiske som eksempelvis R32 (varmepumper) og R1234yf (i bil).
– Teknisk sett fungerer disse likt med HFK-anlegg, men krever kompetanse på sikkerhet, spesielt rundt det elektriske, hvor potensiell kilde til antennelse er en reel risiko. CO2 (karbondioksid) er det utbredte kuldemediet i supermarkeder og nå på vei inn i flere applikasjoner. Dette mediet arbeider under høye trykk og i flere aggregattilstander, så her er behovet for kompetanse mer av kuldeteknisk art, understreker Rath.

NH3 (ammoniakk) er gått fra å være et kuldemedium bare for prosessindustri og store sportsanlegg, til å være et alternativ også i næringsbygg. Dette kuldemediet er relativt enkelt kuldeteknisk, men de brannfarlige og giftige egenskapene krever solid kompetanse på myndighetspålagte krav til sikkerhet.

– DSB forvalter forskriften om farlig stoff, som alle de ovenstående kuldemediene kommer inn under, i tillegg til en tilhørende temaveiledning. VKE jobber med DSB for å se hvordan kulde- og varmepumpebransjen raskest mulig kan tilegne seg den nødvendige kompetansen for at både utøver og publikum kan få trygge installasjoner. Vi jobber også aktivt mot myndighetene for at kuldelinjene skal få midler til å oppgradere kuldemontørutdanningen på brannfarlige kuldemedier, CO2 og ammoniakk, påpeker Rath.

Brannfarlige kuldemedier
I takt med at HFK-kuldemedier med høy GWP-faktor forsvinner ut av markedet, åpner det seg muligheter for de klimavennlige alternativene. Målt i antall solgte enheter, er brannfarlige kuldemedier i dag markedsledende.
Brannfarlige kuldemedier er i nye kjøleskap, frysere, klimaanlegg i privatbil, i kjølebenker, fryseskap og disker for storhusholdning, og i frittstående kjøle- og fryseenheter i storkiosker og mindre dagligvarebutikker.
– Anlegg med brannfarlige kuldemedier konkurrerer på pris og lavere energiforbruk, og slår derfor også an hos anleggseiere med sesongavhengige kjøle- og fryseanlegg, som f.eks. bønder. Mange anlegg betyr også mange hender på installasjon, vedlikehold og reparasjon, så derfor har VKE prioritert å støtte etableringen av et kurstilbud for kuldemontører og andre som jobber med brannfarlige kuldemedier, på Ringsaker vgs i Brumunddal, sier Rath.