- Lekkasjestoppere bryter ned vårt omdømme, sier en kritisk Andreas Sørum, prosjektleder og rørleggermester i Sørum VVS og anlegg.

– Lekkasjefølere vil ikke redusere vannskadene alene

Rørleggermester og fagskoleingeniør Andreas Sørum:

0

– Rørleggerfaget risikerer å bli umyndiggjort dersom innsatsen mot lekkasjer skal dreie seg om forskrifter, lekkasjefølere og flere sikkerhetssluk. Flere rørleggere bør dessuten komme på banen og snakke ut om årsakene til feilene og bidra til avbyråkratisering av faget.

– Mer ansvarsfølelse, godt håndverk og bevisstgjøring er veien å gå om bransjen skal få bukt med de store vannskadene, sier rørleggermester og fagskole ingeniør Andreas Sørum.

Samtidig må byråkratiseringen av rørleggerfaget stoppes – og legges om.

– Jeg forstår forsikringsbransjen er frustrert og at myndighetene reagerer med mer regler og byråkratisering. Men jeg tror ikke vi løser vannskadeproblemet med flere pålegg og forskrifter, lekkasjestoppere med fuktfølere og ekstra sluk i alle rom der det er en rørkobling. Det viser også statistikken, det er mer vannskader enn tidligere, og ifølge forsikringsbransjen er det slurv og sløvheter som er årsakene, det er dette vi må til livs, sier Sørum, som også støtter uttalelsene prosjektleder Anders Ranheim i Østlandske VVS kom med i VVSforum forleden.

Les også: – Kvalitetssikring er den beste lekkasjesikring

Faget lekker
– Rørleggerfaget har fått nye normer og pålegg i den ene enden, og blant annet Sintef er frampå og ymter om at det trengs mer, også i næringsbygg.

Men Andreas tror faget lekker i den andre enden. Og etterlyser engasjement fra rørleggerbransjen.

– Jeg hørte foredraget til Eline Ekker hos Gjensidige under seminaret i regi av VVS foreningen nylig, der det ble påpekt at slurv, sløvheter og mangel på trykktesting var årsakene til de virkelig store skadene. Hvorfor forkorter ikke forsikringsselskapet erstatningen når det er slike sløvheter ute og går? Jeg vet at noen selskaper går kundene etter i sømmene når det har vært skade. Det burde alle gjøre. Selv har jeg ansvarsforsikring i et selskap, som jeg vet vil stille spørsmål hvis jeg ikke gjør jobben fagmessig eller ikke følger spesifikasjonene. Det er også feil at seriøse aktører indirekte skal betale for at andre gir beng, jeg synes forsikringsselskapene bør se på premiering av skadefri historikk.

Bør miste ansvarsretten
Sørum spør seg også om hvorfor gjengangerne på skadelista ikke mister sentral godkjenning.
– Mange har måttet kjempe for å holde på sentral godkjenning. Men jeg har aldri hørt noen miste den fordi de har gjort en slett jobb. Er det ikke på tide?

Sørum har dessuten flere ganger meldt inn «falske» rørleggere/håndverkere til Mesterbrevnemda. En slik forseelse kan ende med en bot på 20 000, mens det koster mer enn dobbelt så mye å ta mesterbrevet.
– Her må det strammes opp med konsekvenser, sier Sørum, som også har vært i kontakt med nettstedene som formidler håndverkertjenester om dette problemet.
– Ingen av formidlerne på nett kontrollerer dokumentasjonen på mesterbrev eller godkjenning. Enkelte dekorerer bilene med falske merker. Med det ansvaret som følger håndverker burde det vært strammet opp, her bør nemda slåss for faget. Jeg ser ikke bort i fra at det er nettopp fra mange av disse grå firmaene vannskader oppstår.

Sluk og lekkasjestoppere
Sørum kjenner til flere anlegg hvor rørlegger er blitt bedt å koble fra lekkasjestoppere og fuktfølere fordi de er følsomme for støv og stadig stopper vannet, til irritasjon for driftspersonell og hindrer byggets drift.
– Det samme blir det med ønsket om sluk og lekkasjefølere i rom der det er fare for lekkasje, slik Sintef ymtet frampå i seminaret nylig, sier Sørum, som mener bransjen har gått seg vill.

Utplasserte lekkasjefølere gir rørleggere feilutrykninger med frustrerte kunder som resultat.
– De bryter ned vårt omdømme, og krever også årlig vedlikehold og testing. Finnes det noen tall som viser at det har blitt mindre lekkasjer ved montering av disse? Dette har vært mye diskutert tema på rørlegger facebook grupper, og frustrasjonen er stor. Lekkasjestoppere bør ikke være rørleggerfagets løsning på eventuell manglende fagkunnskap og systemforståelse, sier Sørum.

– Spør man om det er lekkasjefølere på et hotell i Europa så vil man bli overrasket over svaret, og dette er land som bygger rørsystemer inn i vegg, og hvilken skadestatistikk har de? Det finnes nemlig gode rørsystemer og løsninger tilgjengelig som er vanntette, det vi må gjøre er å utføre jobben riktig, og ikke «sikre» oss med lekkasjefølere. Rørlegger bransjen må spille hverandre gode og sammen kan vi få ned lekkasje statistikken, men det krever engasjement. Det blir spennende og se hva TEK17 bringer på banen.