(Fra venstre) Novap-leder Rolf Iver Mytting Hagemoen med prisvinnerne Arnt Gunnar Flottorp og Yngvar Einarsmo fra Kristiansand kommune, og jurymedlem Ole Aksel Sivertsen fra Enova. Foto: Norsk Varmepumpeforening.

Kristiansand er Årets varmepumpekommune 2017

Varmepumpekonferansen 2017:

0

Kommunen har kuttet energibruken i egne bygg med 30 prosent siden 2006, og fortsetter å sette ambisiøse mål. – Vi håper andre kommuner lar seg inspirere, sier juryen om Årets varmepumpekommune.

De siste ti årene har Kristiansand kommune gjort en rekke små og store enøk-tiltak i 125 bygg. Til nå har dette kuttet energiforbruket med 30 %, og energibruken i kommunens bygg ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende bygg.
– Kommunen utmerker seg ved at den har jobbet systematisk med energieffektivisering i mange år, fastslår Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening som deler ut prisen.

Et bredt spekter av tiltak
Kristiansand har investert i energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001. Likevel sier kommunen at de langt fra er ferdige med jobben.
– Energibruken kryper stadig nedover, og kommunen fortsetter å investere. Vi håper andre kommuner både lærer av Kristiansand og lar seg inspirere, sier Ole Aksel Sivertsen,
markedssjef Bygg og energisystem i Enova og medlem i juryen for årets pris.

Mange som bidrar
– Kjempemoro – dette er vi stolte av, fastslo Yngvar Einarsmo fra Kristiansand Eiendom da han sammen med Arnt Gunnar Flottorp tok imot prisen på vegne av kommunen. Einarsmo understreker at mange bidrar i arbeidet med å kutte energibruken. Politikerne bevilger midler, og ledelsen i Kristiansand Eiendom har sterk vilje til å satse.
– Og vi har en ivrig gjeng i driftssentralen vår, sier Einarsmo. Han trekker også fram Rune Rosseland i Enøk total som en viktig medspiller, og kommunen har et godt samarbeid med Enova.

Kroner i kommunekassa
I dag har kommunen væske-til-vann-varmepumper i fem bygg, og luft-til-vann-varmepumper i 12 bygg, og konkrete planer om varmepumper i flere bygninger. Varmepumpe er også aktuelt i et nærvarmeanlegg utenfor sentrum. Kommunen har kvittet seg med olje som grunnlast i alle kommunale bygninger. Siden 2006 har Kristiansand kommune totalt spart over 90 millioner kroner på energiregningen ved enøktiltakene som er gjennomført.

Fakta om prisen:
Årets varmepumpekommune kan tildeles:
Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse, eller
Kommuner som har fått sine innbyggere til å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg, eller
Kommuner som har vært med på innovative og nyskapende prosjekter
Kilde: Norsk Varmepumpeforening