Knut Olav Knudsen tiltrer som markedssjef hos Brødrene Dahl.

Knut Olav Knudsen begynner som markedssjef i Brødrene Dahl

Etter 8 år som fagsjef i VVS Foreningen, går Knut Olav Knudsen tilbake til sin tidligere arbeidsgiver Brødrene Dahl.

0

Knudsen begynner 1.oktober og vil ha sitt daglige virke på Brynseng i Oslo. Knut Olav skal jobbe som Markedssjef Teknisk & Varme og vil rapportere til André Larsen, Markeds- og Kategoridirektør VVS.

Knut Olav skal lede og utvikle produktområdene Teknisk & Varme (VVS). Det innebærer blant annet videreutvikling av sortimentet, samt å være en viktig samarbeidspartner for leverandører/produsenter. Han vil også samarbeide tett med Klimasenteret og bidra til å utvikle konsepter innenfor varme- og energisegmentet.