Skadene etter brannen ved Novema aggregaters fabrikk på Flå er omfattende.

– Vi jobber på spreng for å få en totaloversikt over skadeomfanget

Brannen ved Novema aggregater på Flå:

0

– Vi vil i løpet av få dager skaffe den nødvendige oversikten over ordrer som er uskadet og som kan sendes som avtalt med kunde. Våre ansatte tar seg av denne jobben og de følger prosessen tett slik at kundene får informasjonen så raskt som mulig.

Det sier Lars Reinemo ved Exhausto angående brannen i lokalene til Novema aggregater på Flå. Brannen som fant sted fredag før påske har gjort omfattende skader ved ventilasjonsprodusentens fabrikk.  Reinemo forteller at de i løpet av uken vil ha gjennomgått alle ordrer, slik at de ser hva som er gått tapt, hva som kan konverteres til andre produkter fra deres fabrikker i samme konsern, og hva man ikke får produsert.

– Situasjonen og omfanget blir stadig klarere. Vi har eksperter jobbende for å skaffe den endelige status på våre maskiner som stod i den hallen der brannen startet. Status er fortsatt usikker men det er rimelig å anta at vår maskinpark er gått tapt. I skrivende stund venter vi på rapport fra produsenten av maskinene med deretter en avklaring fra forsikringsselskap, sier Reinemo.
– I brannen mistet vi to store trucker som i går ble erstattet av to nye. Vårt arbeid med å kjøre ut uskadde ventilasjonsaggregater fra uskadd montasjehall, starter umiddelbart. Disse blir gjennomgått og testet en siste gang før de kan sendes ut til kunder. Eget testområde opprettes.

Lagringskapasitet sikres i form av innleide haller, samt leie av bygg på samme industriområde. De ansatte på Flå er i første omgang permittert, men skadesaneringsselskapet vil benytte ansatte Exhausto i sitt arbeid så langt som mulig.

Reinemo forteller videre at Kripos ikke har startet sitt arbeid ennå, men at de kommer i gang sent i uke 16. Flå kommune, med ordfører og rådmann, stiller ledige lokaler tilgjengelig for oss etter behov.

– Våre selgere i Exhausto AS står for den viktigste kontakten ut mot kunder. Dersom det er spørsmål, ønsker vi at våre kunder ringer oss for utfyllende informasjoner. Det er for tidlig å si eksakt når vi er tilbake med produksjon. Dette påvirkes primært av tiden det tar å få stansemaskiner og knekker på plass. Det forventes at vi i løpet av uken kan tidfeste dette nærmere.

Reinemo ber om forståelse for at det fortsatt er vanskelig å gi den helt konkrete informasjonen.
– Vårt mål er å komme i gang igjen innen fire til seks uker med en to-skifts ordning slik at vi får utnyttet kapasiteten best mulig. Tidsestimatet er avhengig av at maskinparken er på plass. Jeg vil benytte anledningen til å takke kunder og samarbeidspartnere for forståelse og omtanke, ut fra den vanskelige situasjonen vi er midt oppe i nå.