ThermoCooler HP Reversibel varmepumpe

IV Produkt lanserer ny reversibel varmepumpe

Etter endt utviklingsprosess og omfattende tes­ting lanserer nå IV Produkt den reversible varme­pumpen ThermoCooler HP.Dette er en totalløsning for komfortkjøling og oppvarming i ett aggregat.

0

ThermoCooler HP er uten behov for ettervarmebatteri eller installasjoner utendørs. Hele varmepumpen er integrert i en 900 mm bred moduldel for enkel inntransport.

– Den nye varmepumpen har høy driftssikkerhet og lang levetid,samt lave installasjons- og driftskostnader. Det er ikke noe behov for avfrostning eller ettervarmebatteri. Den reversible varmepumpen har turtallsregulerte scrollkompressorer, og i tillegg sparer man masse gulvareal, sier salgssjef Lars Lerdalen i IV Produkt Norge i en pressemelding.
– Alle delene til kjølevarmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonsaggregatet. Det gjør at du får en totalløsning for oppvarming av ventilasjonsluft og komfortkjøling i ett aggregat. Siden alt er integrert i ventilasjonsaggregatet, trenger du hverken ettervarmebatteri, shuntgrupper eller kjøleinstallasjoner utendørs.

ThermoCooler HP kan integreres i IV Produkts Envistar Flex-aggregat.

– På en kald vinterdag med –20°C klarer IV Produkts aggregat med ThermoCooler HP å blåse inn tilluftstemperatur på 20°C ved en avtrekkstemperatur på 22°C uten å tilføre ettervarme. Hvis rotoren har virkningsgrad på 83prosent, kan kjølevarmepumpen sammen med rotoren oppnå en tørr temperaturvirkningsgrad på over 90% eksklusiv strømmen fra kompressoren, sier Lerdalen.

Varmepumpen har ingen installasjoner utendørs.

Fakta om ThermoCooler HP:

  • Luftmengde 0,25–10 m3/s
  • 11 størrelser
  • Høy EER (COP), inntil 6,0 ved kjøling
  • Høy COP 6–15 ved oppvarming, avhengig av utetemperatur
  • Kjøleeffekt 19–140 kW
  • Optimal for store variable luftmengder VAV
  • Lave installasjons- og vedlikeholdskostnader
  • En leverandør, ett ansvar