Kenneth Riisa, produktsjef varme og sanitær hos Armaturjonsson er en av foredragsholderne under morgendagens seminar om vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg.

Hvor viktig er dokumentasjonen på rør-i-rør systemene?

Seminar: Vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg:

1

I morgen kan du høre produkstsjef Kenneth Riisa fra Armaturjonsson fortelle om hvilke krav rørleggerne må forholde seg til med hensyn til dokumentasjon når det gjelder rør-i-rør systemene. Hvilke detaljer som er helt nødvendige for å ivareta utskiftsbarhet, lekkasjesikkerhet og lang levetid. Hvorfor det allerede i planleggingsfasen er viktig å tenke strømningstøy og ikke minst bakteriegroing.»

VVSforum samler hele verdikjeden for å diskutere vannskadeproblematikken i Norge anno 2017. Rørbransjen, byggebransjen og forsikringsbransjen, sammen med regulerende myndigheter, er enige om at det nå trengs tiltak for å snu utviklingen innenfor vannlekkasjer i rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg.

Ny statistikk viser at vannskadene fortsetter å øke i Norge tross mer moderne bygg, bedre produkter og mer kunnskap. Men det trengs mer dokumentasjon for å vite hva som er og går galt.

VVSforum arrangerer seminar om vannskader og lekkasjer i rørinstallasjoner i bygg 23.november på X Meeting point, Hellerudsletta. Mer info om program og påmelding, klikk her.

Siste påmedlingsfrist er i dag – onsdag 22.november kl. 14.00.

Hit kommer bransjefolk for å belyse og diskutere, byggemetoder, krav og forskrifter, tids- og prispress, installasjoner og utfordringer med sanitæranlegg i ulike bygg, rørsystemer, og hvordan rørleggerbedriftene og bransjen skal øke kvaliteten.

Utover dette er noen av stikkordene for seminaret:
Er sikkerhet mot vannskader fra vanninstallasjoner en illusjon, rørleggerens kompetanse og vilje til å fremlegge prosjekteringsunderlag i ulike prosjekter, hvor går det galt, lekkasjesikring, rør-i-rør installasjoner, forsikringsbransjen syn på rørbransjen, kan plasseringen av vanninstallasjoner i bygningen medvirke til reduserte kostnader over tid, samt produktinformasjon i forhold til installasjoner og levetid. Bidrar regelverket til slurv, og hindrer innovasjon?

Byggebransjen, rørbransjen, forsikringsbransjen, konsulentbransjen – sammen med regulerende myndigheter, trenger en arena hvor man kan diskutere vannskadeproblematikken i Norge.

Mer info om seminaret og påmelding – klikk her

Målgruppen for seminaret er:
Rørleggere, prosjektledere, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggherrer, leverandører, grossister, utbyggere, og taktsmenn.

På foredragslisten står følgende personer: Lars Angell, Tryg Forsikring, Lars Iddeng, Usbl Prosjekt, Espen Krossli, Backe Entreprenør, Flow-Group v/ Jan-Erik Urhaug og Greif Sæther, Lars Fiskum, Sintef, Svend Haugen, Norconsult, Arvid Aalen, Geberit Norge, og Kenneth Riisa, Armaturjonsson.

 

 


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com