Illustrasjonsfoto. Foto: KLP Eiendom

Her er rørleggernes fremtidsutfordringer!

Bransjeanalyse 2016:

0

Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med Varde Hartmark kartlagt utfordringene rørleggerbransjen står overfor. Rørleggerne har gode fremtidsmuligheter, men har samtidig flere utfordringer.

– Økt transparens, kraftigere konkurranse fra bransjer utenfor VVS og aktører i «gråmarkedet» i kombinasjon med informasjonssøkende og prisbevisste kunder, er en utfordring for tradisjonelle rørleggervirksomheter som har levd på gode varepåslag og «holdt igjen» på timeprisbelastningene, heter det i analysen.

Synligjøre merverdien
Analysen påpeker videre at det blir viktigere å synliggjøre merverdien ved høyere timepriser gjennom bedre kvalitet og at jobben er utført av en fagrørlegger.

-Strengere energi-, miljø og tekniske kompetansekrav blir en viktig del av fremtiden.

I takt med at det finnes utfordringer, åpenbarer det seg også muligheter for rørleggeren. I analysen slås det fast:

30 milliarder kroner
-Rørleggeren må synliggjøre de økonomiske gevinstene av å investere i miljøriktige og energibesparende produkter. Prosjektplanleggingen må også bli bedre og gjennomføringen mer effektiv. Kompetansen innen prosjektmarkedet må systematisk videreutvikles.

Det norske totalmarkedet for VVS har økt med fire prosent fra 2011 og er nå på ca. 30 milliarder kroner.

Verdien av nye prosjekter alene er opp 29 prosent etter finanskrisen, ROT-markedet er fortsatt viktig og en av driverne for utvikling.

Er ikke truet
Det er fortatt store geografiske forskjeller når det gjelder aktivitet og slik vil det være i første omgang ut 2018.

Rapporten understreker at verdikjeden og strømmen for varekjøp er kompleks, noe man har sett siden 2013. Strukturen i varekjeden kjennetegnes ved at stadig flere leter etter måter å få ned innkjøps- og prosjektkostnadene på.

Den økte vareverdien som går direkte og utenom grossist truer foreløpig ikke den etablerte maktbalansen og grossistenes rolle, selv om pris- og marginpresset har økt.

Bransjeanalysen i sin fulle og hele bredde er tilgjengelig på Rørentreprenørenes hjemmesider med logg inn krav.