Fra venstre, Knut Skogstad, Pål Martinsen, Johan Martinsen og Pernille Martinsen Westlie.

Generasjonsskifte og ny ledelse i Flexit

Eierforholdene endres i Flexit. Alf Martinsen, som er en av de to eierne i Flexit, overdrar sin eierandel til sin bror Pål Martinsen. Samtidig går to av Pål sine barn inn i ledelsen i Flexit. I tillegg får selskapet ny daglig leder

0

Eierforholdene endres i Flexit. Alf Martinsen, som er en av de to eierne i Flexit, overdrar sin eierandel til sin bror Pål Martinsen. Samtidig går to av Pål sine barn inn i ledelsen i Flexit.
Disse representerer tredje generasjon, siden Finn Martinsen sommeren 1974 etablerte ventilasjonsbedriften Finn Martinsen AS.

Det skriver Flexit i en melding fredag ettermiddag.

Pernille Martinsen Westlie (35) jobber som HR-sjef og Johan Martinsen (34) tiltrer som økonomisjef. Samtidig får Flexit ny daglig leder, og Knut Skogstad (49) tiltrer i denne stillingen 1.mai. Knut har 20 års erfaring fra Flexit, og har de siste årene jobbet med forretningsutvikling i bedriften.

– Flexit satser offensivt og har en rekke spennende prosjekter på gang. Vi har fokus på ren og frisk luft innendørs, og det grønne skiftet med fokus på reduksjon av CO2-utslipp og energisparing gjør at fremtidens boliger skal bruke mindre energi til oppvarming. Flexit utvikler derfor en helt ny serie energieffektive ventilasjonsaggregater for boliger og andre nye produktgrupper, skriver de i meldingen.

Fabrikken i Töcksfors utvides, og i juni 2017 innvies ytterligere 2.400 kvadratmeter fabrikk pluss 28 kontorplasser.