Illustrasjonfoto. Foto: Caverion

Flere søkere til yrkesfagene

Søknader til byggfagene øker mest:

0

For første gang på ti år er det en markant økning i antall elever som søker seg til yrkesfag i Oslo. Det er spesielt byggfagene som har størst endring i antall søknader. Økningen er på hele 26.7 prosent i forhold til i fjor.

Dermed bryter man med en sammenhengende, nedadgående trend som har vart i ti år.

–  – Ja, søknadene til videregående skoler i Oslo viser en veldig hyggelig endring. Det er ti prosent økning i søknadene til yrkesfag. Og det er veldig gledelig, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

– Andelen elever som søkte seg til yrkesfag, sank fra 31,4 prosent for ti år siden til 21,8 i fjor. I år har 24,2 prosent av elevene søkt på yrkesfag. Økt søking til yrkesfag er et viktig mål for byrådet, og helt nødvendig om Oslo skal ha et skapende næringsliv og gode
velferdstjenester.  I dag er vi underbemannet i viktige yrker, og helt avhengig av kompetanse utenfra.

Rørentreprenørene Norge er begeistret
Også Vestfold melder om samme trend – 20 % økning fra i fjor. Mens vi venter på nasjonale søketall gleder vi oss over at det arbeidet byggenæringen generelt og rørbransjen spesielt har lagt ned de to siste årene ser ut til å bære frukter, skriver Rørentreprenørene Norge på sine hjemmesider.
– Dette viser at langsiktig rekrutteringsarbeid nytter! jubler Are Skaar Nielsen, fagsjef for utdanning og rekruttering. Rørentreprenørene Norge jobber vi for tiden med å samle sammen en oversikt over alle aktiviteter, både de synlige og usynlige, organisasjonen har jobbet med i tiden frem mot søknadsfristen på videregående opplæring 1. mars.

– De to siste årene har vi valgt en litt annen strategi enn tidligere når det kommer til rekruttering, forteller Nielsen. Vi har i større grad henvendt oss til media og politikere, og hatt fokus på holdningsskapende arbeid. Nå gjelder det å holde trykket oppe!

– Ja, vi skal ikke hvile for lenge på laurbærene, fastslår Nielsen til slutt.